Verslag vergadering werkgroep ecologica

Milieuzorg – mondiale vorming - duurzame ontwikkeling
donderdag 10 januari 2013, 16.20h, lok 120
AANWEZIG:  Claudine Lybaert, Veronique De Grave (verslag), Kristien De Schrijver

Agendapunten

 1. Agenda  vergaderingen 2012-2013
 2. Evaluatie actie week van de afvalvermindering                                              
 3. Dikke truienweek
 4. Wereldwaterdag
 5. andere acties 2012-2013
 6. Voorstellen voor een duurzamer beleid van onze school  (vooral gericht naar de directie)
 7. Varia

1. Agenda vergaderingen  2012-2013

Er worden dit schooljaar nog een aantal vergaderingen gepland, telkens om 16.20h in lok 120.
Do 7 februari, Di 16 april , DI 21 mei

​2. Evaluatie actie week van de afvalvermindering

De meeste reacties van leerlingen en  collega’s waren positief. Ook de snelle doorstroming naar de website werd als positief onthaald. (voor de cijfers zie: http://humaniora.sint-barbara.be/content/vierduizend-kilo-afval-dat-kan-beter)
 De cijfers zijn serieus vertekend aangezien ze volledig exclusief refter, broodrefter en keuken zijn. Als de actie ooit herhaald wordt zouden deze beter ook opgenomen worden in de cijfers. Afval van een volledige week te ipv één dag zou ook een betrouwbaarder resultaat opleveren (al wordt dat waarschijnlijk praktisch moeilijker)
Hier en daar waren er onduidelijke afspraken, maar over het algemeen verliep alles vlot. Nog eens bedankt aan iedereen die hierbij geholpen heeft!

Onze bevindingen:

Over het algemeen wordt er goed gesorteerd op school, maar het kan natuurlijk nog beter:
De voornaamste aandachtspunten zijn: (gericht aan directie en collega’s):

 • Nog niet alle klassen hebben een duidelijke papierbak met sticker waardoor nog veel papier in het restafval terecht komt.
 • We merken dat een groot deel van het afval bestaat uit zakken om het afval in te verzamelen… Nogal absurd! Kan de hoeveelheid plastieken vuilniszakken beperkt worden of vervangen worden door ecologische (biologisch afbreekbare) zakken ?
 • Kunnen de klassen voorzien worden van een bak  om kladpapier in te verzamelen?  Papier hergebruiken alvorens te het te sorteren en recycleren is nog beter!
 • In de leraarskamer zou een blauwe zak in de PMD-emmer voor meer duidelijkheid kunnen zorgen. Nu wordt deze bak vaak verkeerdelijk voor restafval gebruikt.
 • Op het secretariaat heeft men soms te maken met heel specifiek afval (inktpatronen van de kopieermachine bijvoorbeeld) Dit hoort niet thuis bij het restafval maar moet naar het containerpark gebracht worden of teruggegeven worden aan de producent. Kan daar aandacht aan besteed worden?
 • Zowel leerlingen als leraars zouden nog meer moeite moeten doen om afval juist te sorteren of te vermijden.

3. 18-22 februari: dikketruien- WEEK!

In het verleden kregen we vaak de reactie dat de dikke truiendag niet voelbaar was. Daarom proberen we het dit jaar een hele week met enkele graden minder. Dit is de eerste week na de krokusvakantie. We zullen dus goed moeten communiceren.

 • brief voor ouders opstellen
 • extra affiches bestellen
 • affiches opgehangen à  23/1 (2e lesuur)

4. Wereldwaterdag

 • 22 maart: wereldwaterdag .
 • We zouden deze dag een ludieke actie willen organiseren om de wereldwaterdag in de verf te zetten.
  Op de volgende vergadering op donderdag 7 febr wordt dit verder uitgewerkt.
 • We kiezen ervoor om de waterbar van TMVW toch niet uit te nodigen. We vinden deze activiteit nuttiger op de schoolveldloop volgend schooljaar. Navraag bij de vakgroep LO leert dat zij zit een goed idee vinden!

5. Andere geplande acties 2012-2013

 • DEMOS 4: actie met leerlingen. Volgens  MOS en Globelink is het geen probleem om dit nu nog op te starten, maar dan moet dit best nog zo vlug mogelijk.
 • 27 april: tijdens de openschooldag willen we onze werkgroep bekend maken bij het “grote publiek”

Ideeën:

- rode draad doorheen de rondleiding  (in de gangen of zo).

- thema alternatieve energiebronnen: zonnepaneeltje om GSM op te laden, stroom opwekken met fiets, windenergie (molentje op de speelplaats? Eventueel  met een quiz? )

- stand op de speelplaats: koken met de zon? Elektrische fiets/auto,…

- stand in de aardrijkskundeklas met klimaatcasino (van MOS): navragen of het nog vrij is.

 • 13 mei: fairtrade maaltijd:  navraag bij JDR

6. Voorstellen voor een duurzamer beleid van onze school

Deze zijn bijkomend bij de voorstellen van vorig verslag!

 • Het  EPC dat werd opgesteld voor onze schoolgebouwen vermeld een aantal  adviezen. Deze adviezen zijn een goed vertrekpunt om nog meer energie te besparen op onze school. (zie hiernaast).
  Vb: sensibiliseren om de lichten te doven en de ramen te sluiten na elke lesdag!
 • De retoricareizen gaan vaak per vliegtuig. Kan er bij de brief naar de ouders en de leerlingen eens aandacht gevestigd worden op de impact van deze vliegreizen op het milieu? En van de mogelijkheid om deze impact van de reis te compenseren? Voorbeeld door volgende link te vermelden op de briefwisseling: http://www.climatechange.be/spip.php?article563

7. Varia

Dankzij de inspanningen van alle fietsende collega’s en in het bijzonder van Matthias Verstraeten behaalden we een mooie tweede plaats in de categorie “M” in de “Winter Trophy” van “Bike to Work”. Bedankt Matthias en de andere fietsers!  De score is een combinatie van de fietsgraad (aantal dagen gefietst / aantal dagen gewerkt) en de participatiegraad (aantal deelnemende werknemers / totaal aantal werknemers).  Meer info op : http://www.biketowork.be