Verslag Algemene Vergadering Alumni 30 november 2013

Verwelkoming - Voorstelling van het huidig Bestuur - Huishoudelijk Reglement - Activiteiten - Sint-Barbara: een stand van zaken - Repertorium alumni - Lidmaatschap - Allegro Barbaro - Voordracht door Luc Coene - Netwerkreceptie

Bestuursleden:

 • Jacques Berkvens (1958)
 • Jacques Smagghe (1961) - verontschuldigd
 • Didier Vercruysse (1980) - verontschuldigd
 • Vincent Leus (1981)
 • Michel Vuijlsteke (1989)
 • Joris Rombaut (1996)
 • David Zenner (1997)
 • Nathalie Vandevoorde (2003)
 • Leander Jonckheere (2009)
 • Thibaut Feremans (2010)
 • Tom Vande Moortel (2011)
 • Pierre Vinck

1. Verwelkoming

Verwelkoming door Jacques Berkvens - die Didier Vercruysse vervangt

2. Voorstelling van het huidig Bestuur

En vooral van de gecoöpteerde bestuursleden: Vincent Leus, Thibaut Feremans, Tom Vande Moortel, Michel Vuijlsteke.

3. Huishoudelijk Reglement

David Zenner stelt het Huishoudelijk Reglement voor. Via de website kon iedereen vooraf de tekst raadplegen en eventuele opmerkingen doorgeven. We hebben enkele reacties gekregen en die in de eindtekst verwerkt. Daardoor zijn er kleine wijzigingen tegenover de oorspronkelijke tekst die vorig jaar voorlag. We willen ook nu nog een laatste amendering doorvoeren: de datum voor onze jaarlijkse AV leggen we graag vast op de 2de zaterdag van november, en niet meer op de 4de zaterdag. Dit onder meer om praktische redenen: begin december starten de proefwerken voor de leerlingen en op dat moment wordt de muzenzaal als examenlokaal ingericht. De aanwezige leden hadden daarop geen reactie waardoor het bestuur aanneemt dat dit amendement aan het Huishoudelijk Reglement stilzwijgend werd goedgekeurd.

4. Activiteiten

Joris Rombaut vermeldt onze activiteiten van het verleden en de toekomst:

 • FilmFest, 12 oktober 2013
 • bezoek aan museum Dokter Guislain, 22 februari 2014
 • 26 april 2014: Openklasdag
 • Film Fest in oktober 2014 - datum nog vast te leggen
 • AV in november 2014 - met als gastspreker Mark Coucke

Hij roept de aanwezigen op om oud-klasgenoten te mobiliseren en samen naar onze evenementen te komen.

5. Sint-Barbara: een stand van zaken

Pierre Vinck onderhoudt de vergadering over het educatief project van de jezuïetencolleges en legt uit hoever het staat met de renovatie/nieuwbouw van het vastgoed van het college.

6. Repertorium alumni

Michel Vuijlsteke toont onze website, en vooral een nieuwe functie: het repertorium van de Alumni. Hij legt uit hoe je inloggegevens kan verkrijgen, hoe je wijzigingen/aanvullingen kan doorsturen, maar dat je ook kan laten weten dat je iets niet wil gepubliceerd zien op het internet.

7. Lidmaatschap

Jacques vermeldt dat we vanaf volgend jaar nieuwe tarieven zullen toepassen voor het lidmaatschap:

 • gratis: 1ste jaar afgestudeerd (retorica 2013)
 • 10 euro: tussen 2 en 5 jaar afgestudeerd ret. §2012-2009)
 • 25 euro: gewoon lid (alle andere retorica’s)
 • 50 euro donateur / steunend lid
 • 750 euro: lid voor het leven

Hij doet een oproep om zeker het lidgeld te betalen, vooral als je nog een papieren versie van Allegro Barbaro wil ontvangen.

8. Allegro Barbaro

Sinds het pensioen van Patrick Schockaert, zijn de nieuwe hoofdredacteurs van het tijdschrift Leander Jonckheere en Tom Vande Moortel. Tom legt uit dat ze vooral aansluiten bij de traditie, maar ook al nieuwe rubrieken lanceerden en nog op ideetjes broeden. Marcel Storme suggereert volgend jaar een feestnummer te maken voor het 60-jarig bestaan van Allegro Barbaro.

9. Voordracht door Luc Coene

Luc Coene (retorica 1965), Gouverneur van de Nationale Bank van België: “Is het Europese groeimodel houdbaar?”

10. netwerkreceptie


Een fotografische impressie: