Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Vergadering klasafgevaardigden 22 september 2015

Aanwezig: Dominiek Van Marcke (1KSB), Saskia Wierinck (2KSA en 3C), Ilse De Bruyckere (2KSB), Erika Modde (3KSB en 4B), Marjon Cole (1A), Jessy De Block (1B en 5b), Stefan Meeus (2A), Veronique De Medts (3KSA en 2A), Katrien Cammers (2KSA, 2B en 4A), Ilse Lambrecht (2B), Linde Vandevelde (2C), Alice Frangarks (3A en 5B), Ann-Sophie De Groote (3B), Isabel Hendrick (6 B), Delphine Robbrecht ( 3B), Greetje Amerijckx (4A en 3KSB),Filip Cammaert (2KSB), Annelies Coetsier (5A), Vanssa Carion (5A),Carmen Cloet (5 C), Eva Van Assche (6D).

Lerarenkorps: Isabelle Pieters (3 B), Anke De Deyne (5A), Liesbet Hendrickx (1KSA)
Directie: Luc Audenaert

Voorzitter: Helene Van Hoorebeke
Secretaris: Vanessa Carion

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt overlopen en er is feedback voor wat betreft volgende punten:

a. Engelse les als naschoolse activiteit

Vanuit het lerarenkorps van de humaniora was er geen respons. Er wordt voor volgend schooljaar navraag gedaan bij Roeland.

b. Tekenlessen – KASK

Voor dit schooljaar was er geen mogelijkheid meer deze lessen te organiseren op school. Het KASK contacteert de school zelf voor het volgend schooljaar.

* * *

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Taak van de klasafgevaardigden

Voor een uitgebreide toelichting worden de klasafgevaardigden doorverwezen naar de website.

Kort: de klasafgevaardigde fungeert als het aanspreekpunt voor de klas, zowel voor de leerkrachten naar de ouders toe als voor de ouders naar de leerkracht toe. Er wordt hen ook aanbevolen om een activiteit te organiseren om zo het ‘klasgevoel’ te stimuleren en de leerkrachten op het einde van het schooljaar niet te vergeten. Aan de klasafgevaardigden wordt ook gevraagd helpende handen te bieden op schoolactiviteiten.

3. Dag van de leerkracht

Gezien de pedagogische studiedag wordt ervoor geopteerd om op 5 oktober de leerkrachten te verwennen met enkele lekkernijen. De cakes zullen worden afgeven in e leraarskamer en op de kleuterschool.

4. Mobiliteitsplan

In september 2016 treedt normaliter het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad Gent in voege. Dit plan heeft een grote weerslag op de bereikbaarheid van de school, die komt te liggen in een zo goed als autovrij gebied. Ten gevolge hiervan zal de school slecht bereikbaar zijn met de wagen. Dit vormt een ernstig probleem voor de kleuterschool en de jonge kinderen van de basisschool.

Er zijn reeds diverse malen contacten geweest het de stad en begin oktober 2015 is er een gesprek gepland met burgemeester Termont en de directies van diverse Gentse scholen. Er zou enige ruimte zijn voor overleg. De school zal hierbij voorstellen om de Savaanstraat op bepaalde tijdstippen toegankelijk te maken voor het verkeer aangezien 50% van de leerlingen met de wagen naar school komt en het probleem prangend is voor ouders met jonge kinderen.

De oudervereniging volgt dit thema van nabij op, hetgeen kan worden nagelezen in de verslagen.

5. Klaslijsten

Er worden opnieuw klaslijsten opgesteld en verspreid onder de ouders. Wie bezwaar heeft tegen de verspreiding van zijn gegevens kan dit aanduiden op het blauwe inlichtingenformulier.

6. Helpende handen bij Operaproject

De school en de educatie dienst van de Opera zetten een groots operaproject op stapel voor de volledige kleuter- en basisschool, “Babel” op 3 en 4 juni in de Gentse Opera.

In oktober vinden 2 initiatiedagenplaats waarbij de kinderen de keuze hebben uit diverse workshops. Kinderen ontdekken op die manier hun talenten; de professionele begeleiders kiezen wie wat zal doen tijdens de voorstellingen (zang, dans, knutselen,...). Voor de verdere voorbereiding van het project (vanaf februari wekelijks op donderdag) wordt beroep gedaan op ouders.

7. Meisjes-vriendelijke speelplaats

De meisjes ervaren het voetballen nogal overheersend op de speelplaats. Er wordt door een aantal klasafgevaardigden nagegaan aan een manier om ook rustige spelletjes een plaats te geven op de speelplaats.

Door het initiatief van de turnleerkrachten waarbij elke maand een spelletje wordt gepromoot (knikker, hoepel, touw,…), wordt aan voormelde bekommernis reeds deels tegemoet gekomen.

8. Mededelingen van de directie

a. Ontbijtmandenactie

De directie doet een warme oproep naar sponsors voor de geplande ontbijtmandenactie die zal plaats vinden in april 2016. Er volgt nog een afzonderlijke mailing.

b. Concrete vragen van ouders

De directie benadrukt dat concrete vragen van ouders steeds rechtstreeks kunnen gesteld worden, dit hoeft niet via de klasafgevaardigden te gaan. Sommige problemen dienen snel opgelost te worden.

9. Rondvraag en varia

a. Opvang kleuters 3 e kleuterklas

De indruk heerst dat de kleuters ietwat verloren lopen op de speelplaats. De directie merkt op dat dit bij de aanvang van het schooljaar wel vaker zo is, het is een andere omgeving waar zij moeten aan wennen. De kleuters kunnen ook naar binnen indien ze dit wensen.

b. Hygiëne in de toiletten

Een oud zeer en regelmatig terugkerend thema is de hygiëne in de toiletten. Deze worden evenwel tweemaal daags gepoetst: eenmaal grondig en eenmaal een snelle opfrisbeurt. De geurhinder wordt veroorzaakt door slijtage.

c. Drinkfonteintje

Het drinkfonteintje is kapot. De directie zorgt voor de herstelling.

d. Deur kleuterschool

De pomp op de deur lijkt niet naar behoren te werken. De directie zorgt voor de herstelling.

e. Speelplaats boven

De figuren op de bovenspeelplaats zijn heel glad. Er wordt gevraagd hier een ani-sliplaag op aan te brengen. De directie gaat na.

f. Judo

Er zijn vrij veel kinderen die judo volgen toch is er maar één leraar. Dit is een naschoolse activiteit waarbij de school haar infrastructuur beschikbaar stelt doch niet zelf organiseert. De directie vraagt dit na bij de judo-organisatie.

g. Klassamenstelling

De directie meldt dat er bij de samenstelling van de klassen steeds wordt gestreefd naar een evenwichtige en evenwaardige verdeling van de klasgroep. De informatie omtrent de kinderen wordt aangeleverd door de leerkracht. De samenstelling van de klasgroep wordt jaarlijkse herbekeken. De directie merkt op dat de vraag tot vrijgave van de klaslijsten voor 1 september meer problemen met zich meebrengt dan indien ze dit niet doet.

h. Testen kleuters

De kleuters worden permanent opgevolgd: kleuren, vormen, taal, … Er is echter geen formalisme omtrent het resultaat.

i. Onderwijsdecreet – campusvoorwaarde

Zoals in vorige verslagen te lezen is er geen voorrangsregel voor kinderen van de basisschool indien zij wensen over te gaan naar de humaniora. Het onderwijsdecreet is nog niet gewijzigd. De algemeen directeur van de school laat hieromtrent weten dat er tot op heden geen problemen zijn geweest met beschikbaarheid en dat kamperen niet nodig is.