Verdere afbraak

28 maart 2011: een nieuwe fase in de werken. De bovenlaang op de bovenspeelplaats wordt afgegraven, en het bouwniveau achteraan op de bovenspeelplaats wordt uitgezet.

Bouwniveau bovenspeelplaats Bouwniveau bovenspeelplaats

29 maart, 14u: men stuit op een verrassing: een opgevulde kelderruimte (onder de vroegere klassen).

Een kelderruimte Een kelderruimte

15u: nog een verrassing! Her en der liggen blokken beton verspreid achteraan de site (kant Bagattenstraat). Een 8-tal blokken worden uitgegraven en vakkundig verpulverd door de afbraakfirma De Mol. Zouden dit sporen van de Duitse aanwezigheid kunnen zijn tijdens de 2de Wereldoorlog?

Sporen van Duitsers? Sporen van Duitsers?

Afbreken zonder schade is bijna onmogelijk. De schade die toegebracht werd aan de gevel van onze buur wordt onmiddellijk hersteld door de ploeg van Strabag. Goed nabuurschap is voor de school een prioriteit. 

De gevel wordt ook tijdelijk voorzien van een folie om waterinsijpeling te voorkomen.

Herstel gevel buur

Bekijk alle foto's: