Uitnodiging oudercontact

Aan de ouders van al onze leerlingen

We nodigen u graag uit voor een individueel oudercontact op vrijdag 21 oktober 2011. U kan die dag enkel een afspraak maken met de klastitularis van uw zoon/dochter, en dus niet met de vakleerkrachten.

Het is de bedoeling dat u met de klastitularis de globale studieresultaten en algemene houding van uw zoon/dochter bespreekt. Elke titularis is daarover goed geïnformeerd, dankzij de remediërende klassenraden.

Op dinsdag 25 oktober 2011 wordt een tweede oudercontactavond gepland, en dan is het wel mogelijk om de vakleerkrachten te spreken. Op die dag kan een vakleerkracht ook zelf de ouders van bepaalde leerlingen uitnodigen wanneer hij/zij een gesprek wenselijk vindt. Het is ook hier bijzonder belangrijk dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor elk individueel oudercontact. Bij ‘overboeking’ zullen een aantal gesprekken op andere ogenblikken worden gepland, in overleg met de betrokken ouders.

U kan voor beide avonden een aanvraagstrook invullen; het tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt u meegedeeld via uw zoon of dochter. Voor echt lange gesprekken kan u altijd een aparte afspraak maken.

In het algemeen belang willen we u verzoeken het voorgestelde uur te respecteren, zodat er zo weinig mogelijk wachttijd wordt veroorzaakt.

U kan ook altijd een onderhoud aanvragen met de directie (de heer Vinck of mevrouw Houtman).

Op vrijdag 21 oktober 2011 is er vanaf 16u30 parkeergelegenheid op de speelplaats van de humaniora. U kunt uiteraard ook gebruik maken van betalende parkeergarages op stapafstand van de school: de Cityparking in de Savaanstraat (toegang via de Nederkouter – buitenrijden kan ook na 20u00) of de parkeergarages op de Kouter, het Wilsonplein of het Sint-Pietersplein.