Uitnodiging Ignatiusavond

Beste ouder, leerkracht, opvoeder,

Met deze brief nodigen wij u uit voor de komende Ignatiusavond vandonderdag 18 oktober 2018.

Ignatiusavonden bieden de kans aan ouders, leerkrachten en opvoeders om het gedachtengoed dat aan de basis ligt van de ignatiaanse scholen beter te leren kennen. 

Op 18 oktober belichten we volgend thema: ‘Ignatiaanse pedagogie en hedendaagse psychologie’. Inleider is dhr. Christophe Brabant, leerkracht van St-Barbara.

Een aantal kenmerken van de ignatiaanse pedagogie worden geïllustreerd aan de hand van een psychologische stroming die daar heel nauw mee spoort. Enkele elementen die aan bod komen zijn: openheid voor de cultuur, vertrekken van het positieve in de ander, er van uitgaan dat er meer potentieel is in de ander dan er gerealiseerd is, enz...

We starten om 20.00 uur met een uiteenzetting en aansluitend gaan we daarover met elkaar in gesprek. Bij een drankje sluiten we af rond 21.30 uur.

Om organisatorische redenen is aanmelden aanbevolen bij onze portier dhr. Etienne Vanderstraeten:portier@sint-barbara.be

Van harte welkom,

Guy Dalcq, Renate Cauwels, Cecilia Vanneste, Christophe Brabant