Uiteenzetting Aischylos - professor Kristoffel Demoen

Uiteenzetting AischylosIn een interessante uiteenzetting over Aischylos, met de prikkelende ondertitel "Racist of Gutmensch?", bewees professor Griekse letterkunde Kristoffel Demoen (UGent) op donderdagmiddag 25 april hoe springlevend en relevant de klassieke talen vandaag nog steeds zijn. Hij boeide de aanwezige leerlingen en leerkrachten met zijn warme pleidooi voor de diepgaande studie van klassieke én moderne literatuur. Een dankjewel aan onze leerlingenraad voor de organisatie van deze lezing!