Traagheid van het oog ( 2e jaar steam )

In het 2de jaar MOWst werken we dit jaar rond het thema film. We gaan helemaal terug tot de basis van de filmgeschiedenis om dan toe te werken naar de stopmotion film.

Tijdens de eerste les zijn we gestart met de constructie van een thaumatroop om vanuit dit praktijkvoorbeeld de traagheid van onze ogen te kunnen waarnemen. De thaumatroop werd in 1824 in Engeland uitgevonden. Deze bestaat uit een schijfje waarop aan beide zijden twee verschillende voorstellingen zijn afgebeeld, en in onze uitvoering een rietje aan de onderzijde van de schijfjes is voorzien. De beide afbeeldingen worden samengevoegd tot één beeld door het rietje tussen de handen door te laten rollen, waardoor het schijfje zich razendsnel om en om keert. Hierdoor zien we de 2 afbeeldingen als 1 geheel.