Studierichtingen in het eerste jaar

De overheid voorziet in het eerste jaar secundair onderwijs (1A) een vrij algemeen aanbod met een breed spectrum aan vakken in het basispakket (27 uur). Naast het basispakket staat het een school vrij om in de resterende 5 uur een eigen invulling te geven en een eigen aanbod te doen aan opties. Het Sint-Barbaracollege heeft een drievoudig aanbod in 1A: Latijn, Moderne en STEAM.:

 • Latijn

  Voor de leerling die er de aanleg en belangstelling voor heeft, bieden wij op onze school uitdagende richtingen aan met Latijn (vanaf het eerste jaar) en Grieks (vanaf het tweede jaar).
  Elke studie van een taal begint met kennis van woordenschat en zinsleer: vooral in de eerste drie jaren vragen we van onze leerlingen een volgehouden inzet om zich het vocabularium en de grammatica eigen te maken. Elke dag woordjes studeren draagt bij tot het ontwikkelen van een regelmatige studiehouding. Tegelijk krijgen ze via de Latijn inzicht in de herkomst en de betekenis van woorden in het Nederlands en in moderne vreemde talen.
  De vertaling van teksten bevordert hun logisch denken en leert hun de geschreven boodschap begrijpen, analyseren, kritisch interpreteren en genuanceerd weergeven. Gaandeweg verfijnt hun taalgevoel, ze leren zich nauwkeurig en correct uitdrukken en ze oefenen zich in het behoedzaam en nauwgezet doorgronden van taal.
  De leerlingen ontdekken bovendien de schatkamer van de westerse cultuur: mythen, sagen en legenden brengen hen in contact met de wortels van onze Europese cultuur en zorgen voor een beter begrip van de westerse basiswaarden en denkwijzen. In de hogere jaren worden onze leerlingen vaardiger in het beoordelen van het heden op basis van het verleden: hun opleiding wordt verrijkt met cultuur, filosofie en de humanistische erfenis.

 • Moderne

  Voor leerlingen die een brede interesse hebben en een uitdaging zoeken op velerlei vlakken, is er de 1A Moderne. Naast 27 uur basisvorming worden een aantal extra uren voorzien voor Frans, Nederlands en Wiskunde. Op deze manier wordt de inhoud van deze vakken versterkt. Het aanbod in 1A Moderne biedt de leerlingen kansen om een verscheidenheid van talenten te ontwikkelen. Naast talen en wiskunde, is er ook plaats voor techniek, plastische opvoeding, natuurwetenschappen, enz.
  Het aanbod in 1A Moderne realiseert het best de gedachte van een brede eerste graad waarin de opties naar latere studiekeuze zoveel mogelijk opengehouden worden. Daarom is deze optie uitermate geschikt voor leerlingen met een brede kijk die een degelijke basisvorming verlangen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de talen, alsook aan het inzichtelijk doordringen in de wiskunde. Het aanbod van 1A Moderne is een goede voorbereiding voor zowel een taalrichting als voor een sterke wiskundige richting. Het logische vervolg van een eerste jaar Moderne is de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

 • STEAM

  Dit aanbod richt zich specifiek op leerlingen die van het begin af aan ervaring willen opdoen met een onderzoeksmethode. Het volstaat echter niet alleen om geboeid te zijn door wetenschappen, maar het is nodig er ook sterk in te zijn. Zoals Latijn een extra uitdaging inhoudt op talig vlak, zal STEAM een extra uitdaging betekenen op wetenschappelijk en wiskundig vlak. Trouw aan onze traditie willen wij kwaliteit bieden.
  De keuze van STEAM is echter geen voorafname op de wetenschappelijke richtingen in tweede en derde graad. Daarover heeft de onderwijsminister zich duidelijk uitgesproken. Het blijft mogelijk om vanuit de Latijnse of de Moderne door te stromen naar bijvoorbeeld de Wetenschappen-Wiskunde in een derde graad. 

 


Studierichting in het eerste jaar
  Latijn Moderne STEAM
BASISVORMING      
Aardrijkskunde 2 2 2
Frans 4 4 4
Geschiedenis 1 1 1
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2
Mens en Samenleving 2 2 2
Muziek 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Beeld (P.O.) 1 1 1
Techniek 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
KEUZEGEDEELTE      
Latijn 5 - -
Cultuurverkenning - 1 -
Frans - 1 -
Nederlands - 1 -
Taal en expressie - 1 -
Wiskunde - 1 -
Art - - 1
Informatica+ - - 1
Wetenschappelijk Project - - 2
Wiskunde + - - 1