Studierichtingen in het eerste jaar

Het eerste jaar secundair onderwijs (1A) start met een heel breed spectrum aan vakken in het basispakket (27 uur). Naast het basispakket staat het een school vrij om in de resterende 5 uur een eigen invulling te geven. Het Sint-Barbaracollege heeft een drievoudig aanbod in 1A: Latijn, Moderne en STEAM.

  • LATIJN

Voor de leerling die er aanleg en belangstelling voor heeft, bieden wij op onze school uitdagende richtingen aan met Latijn (vanaf het eerste jaar) en Grieks (vanaf het tweede jaar). Elke studie van een taal begint met kennis van woordenschat en zinsleer: vooral in de eerste drie jaren vragen we van onze leerlingen een volgehouden inzet om zich het vocabularium en de grammatica eigen te maken. Elke dag woordjes studeren draagt bij tot het ontwikkelen van een regelmatige studiehouding. Tegelijk krijgen ze via de klassieke talen inzicht in de herkomst en de betekenis van woorden in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. De vertaling van teksten bevordert hun logisch denken en leert hun de geschreven boodschap begrijpen, analyseren, kritisch interpreteren en genuanceerd weergeven. Gaandeweg verfijnt hun taalgevoel, ze leren zich nauwkeurig en correct uitdrukken en ze oefenen zich in het behoedzaam en nauwgezet doorgronden van taal. De leerlingen ontdekken bovendien de schatkamer van de westerse cultuur: mythen, sagen en legenden brengen hen in contact met de wortels van onze Europese cultuur en zorgen voor een beter begrip van de westerse basiswaarden en denkwijzen. In de hogere jaren worden onze leerlingen vaardiger in het beoordelen van het heden op basis van het verleden: hun opleiding wordt verrijkt met cultuur, filosofie en de humanistische erfenis.

 

  • MODERNE

Voor leerlingen die een brede interesse hebben en een uitdaging zoeken op velerlei vlakken, is er de 1A Moderne. Naast 27 uur basisvorming worden een aantal extra uren voorzien voor Frans (1u), Nederlands (1u) en Wiskunde (1u). Deze vakken worden zowel verdiepend als remediërend aangeboden. Bovendien krijgen deze leerlingen één uur Taal en Expressie en één uur Cultuurverkenning in het Gentse stadscentrum. Het aanbod in 1A Moderne realiseert het best de gedachte van een brede eerste graad waarin de opties naar latere studiekeuze zoveel mogelijk opengehouden worden. Daarom is deze optie uitermate geschikt voor leerlingen met een brede kijk die een degelijke basisvorming verlangen.

 

  • STEAM

Dit aanbod richt zich specifiek op leerlingen die van het begin af aan ervaring willen opdoen met een onderzoeksmethode. In het keuzegedeelte van STEAM wordt bijzondere aandacht geschonken aan een vakoverschrijdende aanpak en aan het samengaan van theorie en praktijk. Het volstaat echter niet om alleen geboeid te zijn door wetenschappen; het is ook nodig om er sterk in te zijn. Zoals Latijn een extra uitdaging inhoudt op talig vlak, zal STEAM een extra uitdaging betekenen op wetenschappelijk en wiskundig vlak.