Studiekeuze: vierdejaars

Aan de ouders van de vierdejaars

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 29 mei wordt een individueel oudercontact georganiseerd voor de ouders van onze vierdejaars. Deze week krijgt uw zoon/dochter daaromtrent een brief mee.

Indien u leerkrachten wenst te spreken, kan u de bijgevoegde strook invullen; gelieve het aantal aanvragen wel te beperken tot maximum 3 leerkrachten. Het tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt meegedeeld via uw zoon of dochter.

Opdat alles vlot zou verlopen, blijft de duur van een gesprek beperkt. Voor lange gesprekken kan u altijd een aparte afspraak maken. In het algemeen belang willen we u verzoeken het voorgestelde uur te respecteren, zodat er zo weinig mogelijk wachttijd wordt veroorzaakt.

Het oudercontact staat vooral in het teken van de studiekeuze na het vierde jaar. Uw kind heeft in verband daarmee in de klas een keuzeformulier gekregen.

Wat parkeergelegenheid betreft: u kunt gebruik maken van de betalende parkeergarages op de Kouter, het Wilsonplein of het Sint-Pietersplein.

Met vriendelijke groet,
Hilde Houtman
Pierre Vinck