Studiegids: richtingen, vakken, lesuren

Verklaring van de afkortingen

AA Aardrijkskunde LA Latijn
AC Arts ( culturele component ) LO Lichamelijke opvoeding
BI Biologie MO Muzikale opvoeding
CH Chemie NE Nederlands
DU Duits NW Natuurwetenschappen
EC Economie PO Plastische opvoeding
EN Engels SE Socio-economische initiatie
ES Esthetica TC Techniek
FR Frans VR Vrije ruimte
FY Fysica WI Wiskunde
GE Geschiedenis WI+ Wiskunde complementair
GO Godsdienst WI/V Wiskunde verdieping
GR Grieks WP Wetenschappelijk project
IN Informatica WW Wetenschappelijk Werk
IN+ Toegepaste Informatica WW/WP Wetenschappelijk werk/Wetenschappelijk project
KS Klassieke Studiën    

1ste graad

Alle richtingen hebben dezelfde leerplannen. Dit betekent dat, ondanks een verschillend aantal lesuren, de leerstof toch dezelfde is.

  AA AC FR GE GO IN KS LO MO NE NW PO TC WI WI+ WP totaal
1A(KS) 2 - 4 1 2 - 5 2 1 5 2 2 2 4 - - 32
1A(Moderne) 2 - 6 1 2 - - 2 1 6 2 2 2 6 - - 32
1A(STEAM) 2 1 4 1 2 1 - 2 1 5 2 2 2 4 1 2 32

 

  AA AC EN FR GE GO GR LA LO MO NE NW TC WI WI/V SEI WW WW/WP totaal
2GRLA 1 - 2 3 2 2 4 4 2 1 4 1 2 4 - - - - 32
2LA 1 - 2 4 2 2 - 5 2 1 5 1 2 5 - - - - 32
2MOW 1 - 2 4 2 2 - - 2 1 5 1 2 5 - 3 2 - 32
2MOW-STEAM 1 1 2 4 2 2 - - 2 1 4 1 2 4 1 2 - 3 32

2de graad

  AA AC BI CH EC EN FR FY GE GO GR IN IN+ LA LO NE PO WI totaal
3EC4 1 - 1 1 4 3 4 1 2 2 - 1 - - 2 5 1 4 32
3EC5 1 - 1 1 4 3 4 1 2 2 - 1 - - 2 4 1 5 32
3GR 1 - 1 1 - 2 3 2 2 2 5 1 - - 2 4 1 5 32
3GRLA4 1 - 1 1 - 2 3 1 2 2 4 1 - 4 2 4 - 4 32
3GRLA5 1 - 1 1 - 2 3 1 2 2 4 1 - 4 2 4 - 5 33
3LA4 1 - 1 1 _ 3 4 1 2 2 - 1 - 5 2 4 1 4 32
3LA5 1 - 1 1 - 2 3 2 2 2 - 1 - 5 2 4 1 5 32
3WE 1 - 2 2 - 3 4 2 2 2 - 1 - - 2 5 1 5 32
3WE-steam 1 1 2 2 _ 3 4 2 2 2 - 1 1 - 2 4 - 5 32

 

  AA BI CH EC EN FR DU FY GE GO GR LA LO NE MO WI totaal
4EC4 1 1 1 4 3 4 1 1 2 2 - - 2 5 1 4 32
4EC5 1 1 1 4 3 4 1 1 2 2 - - 2 4 1 5 32
4GR 1 1 1 - 2 3 1 2 2 2 5 - 2 4 1 5 32
4GRLA4 1 1 1 - 2 3 1 1 2 2 4 4 2 4 - 4 32
4GRLA5 1 1 1 - 2 3 1 1 2 2 4 4 2 4 - 5 33
4LA4 1 1 1 - 3 4 1 1 2 2 - 5 2 4 1 4 32
4LA5 1 1 1 - 2 3 1 2 2 2 - 5 2 4 1 5 32
4WE 1 2 2 - 3 4 1 2 2 2 - - 2 5 1 5 32

3de graad

  AA BI CH DU EC EN ES FR FY GE GO GR LA LO NE NW VR WI totaal
5ECMT 1 - - 3 4 4 1 4 - 2 2 - - 2 4 2 1 3 33
5ECWE 2 2 2 1 4 2 1 3 2 2 2 - - 2 4 - - 4 33
5GRLA 1 1 1 1 - 2 1 3 1 2 2 4 4 2 4 - 1 3 33
5GRWE 2 2 2 1 - 2 1 3 2 2 2 4 - 2 4 - - 4 33
5GRWI6 1 1 1 1 - 2 1 3 2 2 2 4 - 2 4 - 1 6 33
5GRWI6+2 1 1 1 1 - 2 1 3 1 2 2 4 - 2 4 - 2* 6 33
5LAMT 1 - - 3 - 4 1 4 - 2 2 - 4 2 4 2 1 3 33
5LAWE 2 2 2 21 - 2 1 3 2 2 2 - 4 2 4 - - 4 33
5LAWI6 1 1 1 1 - 2 1 3 2 2 2 - 4 2 4 - 1 6 33
5LAWI6+2 1 1 1 1 - 2 1 3 1 2 2 - 4 2 4 - 2* 6* 33
5MTWE 2 2 2 3 - 3 1 4 2 2 2 - - 2 4 - - 4 33
5WEWI6 2 2 2 1 - 2 1 3 3 2 2 - - 2 4 - 1 6 33
5WEWI6+2 2 2 2 1 _ 2 1 3 2 2 2 - - 2 4 - 2* 6* 33

* = 2 extra lestijden WI in VR

  AA BI CH DU EC EN FR FY GE GO GR LA LO NE NW VR WI totaal
6ECMT 1 - - 3 4 4 4 - 2 2 - - 2 4 2 1 3 32
6ECWE 1 2 2 1 4 2 3 2 2 2 _ _ 2 4 - 1 4 32
6GRLA 1 1 1 1   2 3 1 2 2 4 4 2 4 - 1 3 32
6GRWE 1 2 2 1   2 3 2 2 2 4 - 2 4 - 1 4 32
6GRWI6 1 1 1 1   2 3 2 2 2 4 - 2 4 - 1 6 32
6GRWI6+2 1 1 1 1   2 3 1 2 2 4 - 2 4 - 2* 6* 32
6LAMT 1     3   4 4   2 2 - 4 2 4 2 1 3 32
6LAWE 1 2 2 1   2 3 2 2 2 - 4 2 4 - 1 4 32
6LAWI6 1 1 1 1   2 3 2 2 2 - 4 2 4 - 1 6 32
6LAWI6+2 1 1 1 1   2 3 1 2 2 - 4 2 4 - 2* 6* 32
6MTWE 1 2 2 3   3 4 2 2 2 - - 2 4 - 1 4 32
6WEWI6 1 2 2 1   3 3 3 2 2 - - 2 4 - 1 6 32
6WEWI6+2 1 2 2 1   2 3 3 2 2 - - 2 4 - 2* 6* 32

* = 2 extra lestijden WI in VR