Schoolschaak-kampioenschap

Geachte ouders, 
Beste leerling,

Na het Oost-Vlaams schoolschaakkampioenschap van 21 januari jongstleden, waar de twee ploegen van het college in de middenmoot eindigden krijgen we een tweede gelegenheid om onze schaakkunsten te tonen. Op zaterdag 18 maart 2017 wordt het Vlaams schoolschaakkampioenschap voor het middelbaar (en ook lager) onderwijs georganiseerd in Oostende (Sint-Andreasinstituut, Steensedijk 151 te 8400 Oostende). Via deze weg wil ik u informeren over de mogelijkheid om deel te nemen aan dit schoolschaakkampioenschap. Geïnteresseerden onder de leerlingen van Sint-Barbara die het in schoolverband tegen andere Vlaamse scholen wensen op te nemen in een schaaktornooi vinden hieronder meer informatie. Nadere informatie over de juiste locatie en het aanvangsuur volgt later of kan verkregen worden via dhr. Philip Traest (zie hieronder voor het mailadres). Ik kan u al meedelen dat de deelnemers aanwezig moeten zijn uiterlijk om 9.30 uur en dat de prijsuitreiking rond 18 uur gepland is. Er wordt gespeeld in ploegen van vier spelers op vier borden en in naam van het Sint-Barbaracollege. Geïnteresseerden worden verzocht zich aan te melden uiterlijk op vrijdag 24 februari 2017 bij philip.traest@telenet.be of lievehoste@telenet.be Aan de leerlingen die wensen deel te nemen wordt gevraagd voor de inschrijving en de samenstelling van zo evenwichtig mogelijke ploegen de volgende gegevens mede te delen: - naam, voornaam en geboortedatum - of men reeds enige schaakervaring heeft en desgevallend speelt in clubverband (wat zeker niet vereist is) - of men reeds een elorating heeft

Indien men geen vervoer heeft kan men dit ook meedelen. Wellicht zal de mogelijkheid geboden worden om in groep per trein de verplaatsing te maken. Aanvullende informatie over schoolschaak in het algemeen en uitslagen en foto's van eerdere edities van deze competitie kan men ook raadplegen op: www.schakenopschool.be

Vriendelijke groet, 
De Directie.