Rioleringswerken in de buurt van de school (info)

De school had overleg met Farys en de werfleiding met betrekking tot de verdere planning van de rioleringwerken in de buurt van de school. Momenteel is men begonnen met de bestrating in Italiaans porfier van het Sint-Barbarastraatje. Deze week en volgende week zal men ook verder werken aan de verharding van het stuk Pollepelstraat. Eind deze maand zouden de werken van fase 1beëindigd zijn.
Begin februari begint men aan de hoek Savaanstraat/Walpoortstraat (ter hoogte van Panos).  Vanaf dan zal er geen verkeer meer mogelijk zijn in de Walpoortstraat.  In februari zal men in het eerste deel (vanaf hoek Savaanstr/Walpoortstr tot en met  huisnummer 112 ) van de Savaanstraat  nieuwe riolering leggen. 
Er zal enkel doorgang verleend worden aan voetgangers!   
Zowel de ingang van basisschool als humaniora (portier) zullen moeilijker te bereiken zijn. 
Kleuterschool en leerlingenpoort humaniora blijven in deze fase gewoon toegankelijk.
We zullen rond 20 januari nog een update geven van de situatie!