Retoricabal

Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,

Op vrijdagavond 27 januari vindt het retoricabal van onze school plaats in de Vooruit in Gent. We kijken met graagte uit naar dit evenement.

Zoals elk jaar wordt de organisatie van het retoricabal minutieus voorbereid door een groep zesdejaars. Die worden daarin bijgestaan door enkele leerkrachten en leden van de Oudervereniging. We herinneren er ook aan dat de opbrengst van het retoricabal wordt geschonken aan enkele goede doelen en aan een schoolproject. De leerlingen van het balcomité beslissen daar mee zelf over.

De Oudervereniging zal op vrijdagavond 27 januari en tot in de vroege uurtjes van zaterdagmorgen voltallig aanwezig zijn om het bal in goede banen te leiden. Het college is de Oudervereniging hiervoor bijzonder dankbaar.

Net als in voorgaande jaren vragen we jullie aandacht voor het fenomeen van de zogenaamde ‘prebals’. Daar is op zich niets mis mee zolang ze niet ontaarden in excessief alcoholgebruik. Wij wijzen er bovendien uitdrukkelijk op dat de verkoop van alcohol bij wet verboden is aan jongeren onder de 16 jaar, evenals de verkoop van sterk alcoholische dranken voor wie nog geen 18 is!

Samen met de Oudervereniging zal ook de directie erop toekijken dat ons retoricabal goed verloopt. We hebben met de Oudervereniging afgesproken dat alcoholmisbruik niet wordt getolereerd en dat de toegang wordt ontzegd aan wie dronken op het bal aankomt. Ook tijdens het bal wordt opgetreden tegen alcoholmisbruik; sancties nadien zijn eveneens mogelijk.

Er zijn afspraken gemaakt in verband met het maximaal toegelaten geluidsniveau tijdens het bal. De recente wetenschappelijke bevindingen over gehoorschade bij jonge mensen heeft het balcomité ertoe aangezet hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Op eenvoudige vraag kan men oordopjes krijgen bij de ingang.

We danken u voor de aandacht die u aan deze brief besteedt, en hopen op een gedeelde zorg. We zouden het bijzonder waarderen mocht u het onderwerp van deze brief willen bespreken met uw zoon of dochter zodat het bal voor iedereen des te leuker en feestelijker wordt.

Met vriendelijke groet,
Guy Dalcq, algemeen directeur a.i.