Relatievorming - eerste jaar

Een leerling van het eerste jaar aan het woord:

Gedurende twee uurtjes kregen we relatievorming. In deze twee uren konden we onze mening uiten. Het belangrijkste was dat alles wat gezegd werd in de groep bleef. Daardoor durfden we al wat meer op te komen voor onze eigen mening. Ook was het zeer educatief gegeven. Met een spel waarin waarheidsvragen en doe-opdrachten elkaar afwisselden leerden we de groep maar vooral onszelf nog beter kennne. Thema's liefde, vriendschap en puberteit kwamen voorbij.