Refugoose

Schooljaar 2008-2009, alle vierdejaars doorlopen een 'traject over vluchtelingen en vluchtelingenproblematiek'. De inleiding gebeurt via de film 'Los' naar het werk van Tom Naegels. Voor- en nabespreking brengt de leerlingen dichter bij de problemen van immigranten en vluchtelingen. Een uurtje onderdompeling in refugee-problemen en -toestanden wordt gevolgd door het voorbereiden van de komst van een levensechte vluchteling. Elke klasgroep ontvangt een Congolees, Iranees, Ecuadoriaan of Kazach. Indrukken worden genoteerd en gepubliceerd… Dan rest nog het sluitstuk van het traject: met enkele vrijwilligers deelnemen aan de Pedro Arrupe Award 2009 en zich zo verdiepen in de ganse problematiek: wat je beter kent, zal je beter begrijpen en dan kan je een keuriger houding aannemen en misschien zelfs beter helpen meezoeken naar menswaardige oplossingen.

Proclamatie 2008-2009

Frédéric, Stefanie, Louis en John ontwerpen een ganzenspel en werken het uit in zes talen. Game of the goose zegt men in het Engels voor ganzenspel. Refugees is het Engels voor vluchteling: het ganzenbord kreeg zo al snel zijn eigen naam: Refugoose.

Vluchtende gansjes trachten Europa te bereiken, maar zoals het ook in een ganzenspel past: niet zonder moeilijkheden: een vraagje correct beantwoorden levert enkele plaatsen winst, een opdracht keurig uitvoeren brengt je ook extra plaatsen vooruit… Al spelend krijg je heel wat info over vluchtelingenproblematiek.

We behoren niet tot de Pedro Arrupe Award winnaars, maar het besef dat er nog een andere wereld is, maakte ons alleen maar nieuwsgieriger.