Proefwerkmededelingen voor het vierde jaar

A. Schikkingen tijdens de proefwerkperiode
 
De leerlingen hebben hun proefwerk in de muzenzaal, in de turnzaal of in de studiezaal externaat. Wie naar de muzenzaal gaat gebruikt de trapzaal aan de kerk. Leerlingen die 
examen hebben in de muzenzaal laten hun boekentas, rugzak, pennenzak... achter in lokaal 041. Je wacht op de speelplaats tot een leerkracht toestemming geeft om in stilte naar het examenlokaal te gaan.
 
Wie examen heeft in de turnzaal maakt gebruik van de dubbele trap maar wacht op een teken van de heer De Ridder om naar boven te gaan. Jullie laten je boekentas, rugzak, pennenzak... achter in lokaal 141.  Leerlingen met examens in de studie externaat, laten hun boekentas, rugzak, pennenzak... achter in lokaal 041. Jullie wachten aan de studie tot de leerkracht je 
teken geeft om binnen te gaan.
 
De internen gaan steeds langs de speelplaats naar het proefwerklokaal. Naar de examenzaal neem je alleen het nodige schrijfgerei mee in een doorzichtige plasticzak. Je bergt waardevolle spullen beter op in je persoonlijk kastje. Als je je gsm en portefeuille wil meenemen naar het examenlokaal, dan moet je die onder je stoel op de grond leggen. Je gsm staat in géén geval aan!
 
Het gebruik van handboeken, documentatie of rekentoestellen bij een proefwerk is alleen toegelaten als dat uitdrukkelijk vermeld staat op het opgavenblad. Je mag je grafisch rekentoestel TI 83/84 gebruiken in afspraak met je vakleerkracht. Maar je moet het toestel vooraf volledig resetten (zoniet = spieken).  Je krijgt van bij het begin alle opgaven en het nodige papier. Je bepaalt zelf met welk proefwerk je begint en hoe je je tijd verdeelt. Je geeft de verschillende onderdelen van het proefwerk samen af. Iedereen krijgt de tijd om rustig te werken tot 12u05. Vanaf 10u10 mag iedereen die klaar is het examenlokaal en de school verlaten, behalve de internen en de leerlingen die namiddagstudie volgen.
 
 Op vrijdagnamiddag 4 december is er proefwerk voor alle 4des met Latijn. 
 Op vrijdagnamiddag 11 december is er proefwerk Grieks voor 4GRLA4 en 4GRLA5.
 Niemand verlaat het examenlokaal en het college vóór 15u10.
 
De leerlingen behouden hun regime van tijdens het jaar: hierop worden géén uitzonderingen toegestaan!
De speelzaal is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 10u30 tot 13u00 enop woensdag van 10u30 tot 12u05.
 
Wie een proefwerk niet op de daartoe voorziene dag kan afleggen, zal een inhaalproefwerk moeten maken. De directie bepaalt het tijdstip daarvoor in overleg met de vakleerkracht. Afwezigheden tijdens de proefwerkperiode moeten steeds gewettigd worden met een doktersattest.
 
Wie op spieken wordt betrapt, moet er de gevolgen van dragen: je wordt onmiddellijk naar het leerlingensecretariaat gestuurd.
 
B. Schikkingen gedurende de laatste schooldagen
 
Woensdag 16 december: Inhaalexamens, alle leerlingen zijn vrij
Donderdag 17 december: Inhaalexamens en remediërende klassenraden, alle leerlingen zijn vrij
Vrijdag 18 december: Alle leerlingen moeten op school zijn om 08u25!
08u30 kerstbezinningen
09u45-10u10 proclamatie in de klas
10u20-12u30 contact met ouders en leerlingen
13u30-15u00 contact met ouders en leerlingen
 
Het rapport wordt persoonlijk afgehaald: het kan niet aan derden worden meegegeven. De school kan nooit toestemming geven om vervroegd op reis te vertrekken. Een niet afgehaald rapport wordt door de titularis bij de directie afgegeven. De studieresultaten kunnen met de directie en/of met het CLB besproken worden op vrijdag 18 december. 
Past 18 december niet, dan kan u een afspraak maken per mail voor een gesprek met:
Heleen Gadeyne of op het gsm-nummer 0490/64 25 43
 
Tot slot wensen wij je veel succes toe bij de proefwerken, zodat je na de inspanning kan genieten van een fijne en ontspannende kerstvakantie.
 
Christophe Brabant, Diederik Costeur en Johan De Ridder
directie humaniora