Proefwerken - Pasen

Proefwerken
Geachte ouder,
Beste Leerling,

De paasexamens van de eerste en tweede graad worden afgeschaft. Met de leerkrachten zal in de week van 16 maart 2020 worden afgesproken welke leerstofonderdelen in de vorm van een overhoring kunnen geëvalueerd worden en welke leerstof kan wegvallen of desnoods kan verplaatst worden naar het eindexamen. Door het wegvallen van de paasexamens in de eerste en tweede graad zullen de directie en de leerkrachten ook overleg plegen over de te kennen leerstof voor het eindexamen en dit tijdig aan iedereen communiceren. Het kan in elk geval niet de bedoeling zijn dat de eindexamens omwille van de onvoorziene omstandigheden danig verzwaard zouden worden.

Met vriendelijke groet,
De directie