Privacy

Het Sint-Barbaracollege zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, e.d.) die vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie wordt door het Sint-Barbaracollege bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u desgevallend gepersonaliseerde informatie te verstrekken. u kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: ict@sint-barbara.be

De school brengt geregeld (beeld)-verslag uit over allerhande school- en klasactiviteiten via de schoolwebsite. We nemen aan dat – behoudens schriftelijk bezwaar binnen de week na inschrijving – de ouders (of diegenen die de verantwoordelijkheid uitoefenen over de leerling) toestemming verlenen tot publicatie van informatie (incl. foto’s) van hun kind op de schoolwebsite. Evenwel zullen, op eenvoudig verzoek van betrokken leerling of zijn ouders, gepubliceerde gegevens of beelden van de website worden verwijderd.