Praktische schikkingen voor het schooljaar 2017 - 2018

Schoolpoort

De schoolpoort gaat open om 8u00 en sluit bij het eerste belsignaal om 8u25. Van 12u05  tot 12u15 kunnen de externen de school verlaten via de schoolpoort. Vanaf  13u00 tot het belsignaal van 13u25  komen de externen binnen via de portier. Om 16u10 tot 16u30  verlaten de leerlingen de school via de grote schoolpoort. Voor 8u00 en na 16u30 gebruiken de leerlingen de ingang via de portier. Wie te laat is of op een ander ogenblik komt, meldt zich eerst aan bij de portier en gaat dan met zijn/haar agenda naar het leerlingensecretariaat. Leerlingen die te vaak te laat komen kunnen een stiptheidscontract krijgen.

Fietsen en bromfietsen

Er is plaats voorzien in de fietsenstalling aan de kleuterschool voor de fietsen van de leerlingen van het 1ste tot en met het 3de jaar en in de kerk voor fietsen en bromfietsen voor leerlingen van 4de tot en met 6de jaar. De fietsen- en bromfietsenstalling wordt samen met de schoolpoort geopend en gesloten.

Middagmaal

In de grote refter nemen de boterhameters van het 1ste jaar plaats aan de linkerkant (kant speelplaats). De leerlingen van het 2de,  3 de  en 4de jaar eten hun boterhammen in de studiezaal externaat. Ze schuiven in rij aan zoals aan de grote refter. De boterhameters van het 5de en 6de jaar eten in een aparte broodrefter (vroegere AA2). Afspraken maken met mevr. De Meyer.

Aanschuiven tussen

Warme maaltijden

Boterhammen refter

Boterhammen studiezaal externaat

Voorrang: op dinsdag orkest, op donderdag koor

12.05 - 12.15 uur

5de en 6de jaar intern

1ste jaar

2de jaar

12.15 - 12.25 uur

1ste jaar

 

3de jaar

12.25 - 12.35 uur

2de jaar

 

4de jaar

12.35 - 12.45 uur

3de jaar

 

 

12.45 - 12.55 uur

4de jaar

 

 

Broodjes

Wie een broodje wenst, dient een ‘broodjeskaart’ aan te kopen. Deze kost €14 voor 5 broodjes.

School verlaten tijdens de middag

Je kan de school ‘s middags enkel verlaten om thuis te gaan eten. Alle andere afwezigheden tijdens de middag moeten aangevraagd worden bij dhr. De Ridder, adjunct-directeur. Leerlingen van het 5de en 6de jaar mogen, met toestemming van hun ouders, tijdens de middagpauze de school verlaten.

Studie

Vanaf de tweede week van september is er voor het eerste tot het vierde jaar gratis middagstudie van 12u15 uur tot 12u45 uur. De middagstudie gaat door in  AA1-lokaal (speelplaats). Vanaf maandag 5 september kunnen alle leerlingen tegen betaling de avondstudie volgen van 16u40 tot 18u00.  Voor meer informatie, zie aparte brief.

Secretariaat

Op het secretariaat kan je terecht voor alle bijzondere toelatingen en na een afwezigheid alsook voor extra maaltijd- en soepbonnetjes, kopieerkaarten en huiswerkpapier. Na elke afwezigheid meldt de leerling zich meteen aan op het leerlingensecretariaat met een afwezigheidsattest. In de schoolagenda staan er 4 voorgedrukte ziektebriefjes die door de ouders ingevuld en uitgeknipt kunnen worden. Indien er geen schriftelijk bewijs is voor de afwezigheid, zal de leerling de code ‘onwettig afwezig’ krijgen. Openingsuren secretariaat: 8u00 tot 8u25, van 10u10 tot 10u25, van 12u05 tot 12u25, van 13u10  tot 13u25, van 15u10 tot 15u20 en van 16u10 tot 16u40u.

Fotokopiëren en gebruik GSM

Kopiëren kan op het toestel voorzien voor de leerlingen (op de eerste verdieping), behalve tijdens de leswisseling. Het gebruik van GSM’s tijdens de schooluren is onder geen beding toegestaan.

Kluisjes

Voor meer informatie omtrent de kluisjes, zie brief ‘Kluisjes’. In geen enkel geval kan het gebruik van een kluisje worden ingeroepen als excuus om te laat in de les te komen. Buiten de schooluren wordt niets achtergelaten in de gangen en op de speelplaats.

Tijdens de eerste schoolweek

Bibliotheek

Biblion gaat voor de leerlingen van het 1ste jaar open op vrijdag 8 september (instap). Vanaf maandag 11 september opent biblion voor alle leerlingen. Openingsuren: 12u30 – 13u20

Speelzaal en chillroom

Maandag 4 september is de speelzaal voorbehouden voor de eerstejaars. Vanaf dinsdag 5 september is iedereen van de 1ste graad en het 3de jaar welkom. Het 4de jaar kan gebruik maken van de ‘chillroom’, die exclusief voor hen bestemd is. Concrete afspraken worden gemaakt met mevr. De Meyer.

Individuele foto’s

Op vraag van de oudervereniging worden individuele foto’s gemaakt op donderdag 7 september. Er is geen aankoopverplichting.