Praktische schikkingen voor het schooljaar 2011 - 2012

Schoolpoort

De schoolpoort gaat open om 7.45 uur en sluit bij het eerste belsignaal om 8.25 uur. Verder is ze open van 12.05 uur tot 12.15 uur, van 13.00 uur tot het belsignaal van 13.25 uur en ten slotte van 16.10 uur tot 16.30 uur. Na 16.30 uur verlaat je de school via de portier.

Wie te laat is of op een ander ogenblik komt, meldt zich eerst aan bij de portier en gaat dan met zijn/haar agenda naar het leerlingensecretariaat. Leerlingen die te vaak te laat komen kunnen een stiptheidscontract krijgen.

Fietsen en bromfietsen

Zoals vorig schooljaar is er nu ook weer als tijdelijke noodoplossing plaats voorzien in de collegekerk voor fietsen en bromfietsen. De fietsen- en bromfietsenstalling wordt samen met de schoolpoort geopend en gesloten.

Middagmaal

In de grote refter nemen de boterhammeneters plaats aan de linkerkant (kant speelplaats).

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar eten hun boterhammen in de studiezaal externaat. Ze schuiven in rij aan zoals aan de grote refter.

Aanschuiven tussen warme maaltijden boterhammen refter boterhammen studiezaal externaat
12.05 - 12.10 uur

koor, orkest; speciale toelatingen*

12.10 - 12.20 uur 1ste jaar 1ste jaar 4de jaar
12.20 - 12.30 uur 2de jaar 2de jaar 5de jaar
12.30 - 12.40 uur 3de jaar 3de jaar 6de jaar
12.40 - 12.50 uur 4de jaar    
12.50 - 12.55 uur 5de jaar    
12.55 - 13.00 uur 6de jaar    

* speciale toelatingen om vroeger te eten: enkel  te verkrijgen  op het leerlingensecretariaat of via adj-dir de heer De Ridder

Broodjes

Broodjes kunnen vanaf dit schooljaar besteld worden zonder wachtrij.  Op het secretariaat zijn broodjeskaarten te verkrijgen (5 broodjes per kaart aan 12 €).  Leerlingen vullen hun broodjeskaart in en deponeren de kaart in de speciale broodjesbus in de secretariaatsgang (van 7u45 tot 10u25).  Broodjes worden afgehaald in de eigen refter vanaf 12u05.  De leerlingen krijgen daar hun broodjeskaart terug.

School verlaten tijdens de middag

Je kan de school ‘s middags enkel verlaten om thuis te gaan eten. Alle andere afwezigheden tijdens de middag moeten aangevraagd worden bij de adjunct-directeur de heer De Ridder.

Leerlingen van het zesde jaar mogen, met toestemming van hun ouders, op vrijdag tijdens de middagpauze de school verlaten.

Studie

Vanaf de tweede week van september is er voor het eerste tot het vierde jaar gratis middagstudie van 12.15 uur tot 12.45 uur.

Vanaf maandag 5 september kunnen alle leerlingen tegen betaling de avondstudie volgen van 16.40 uur tot 18.00 uur.

Secretariaat

Op het secretariaat kan je terecht voor extra maaltijd- en soepbonnetjes, kopieerkaarten en huiswerkpapier (openingsuren: 8.00 uur tot 8.25 uur, 10.10 uur tot 10.25 uur en 12.05 uur tot 13.25 uur).

Na elke afwezigheid meldt de leerling zich meteen aan op het leerlingensecretariaat met een afwezigheidsattest. In de schoolagenda staan er 4 voorgedrukte ziektebriefjes die door de ouders ingevuld en uitgeknipt kunnen worden.

Fotokopiëren en telefoneren

Kopiëren kan, behalve tijdens de leswisseling.

Het gebruik van GSM’s tijdens de schooluren is onder geen beding toegestaan.

Leerlingenkastjes

De leerlingenkastjes zijn enkel toegankelijk op de voorziene tijdstippen (zie aparte brief leerlingenkastjes). In geen enkel geval kan het gebruik van een kastje worden ingeroepen als excuus om te laat in de les te komen.

Buiten de schooluren wordt niets achtergelaten in de gangen en op de speelplaats.

Tijdens de eerste schoolweek

Bibliotheek

Biblion gaat open op maandag 5 september om 12.10 uur.

Speelzaal

Vrijdag 2 september is de speelzaal voorbehouden voor de eerstejaars.

Vanaf maandag 5 september is iedereen welkom.

Individuele foto’s

Op vraag van de oudervereniging worden individuele foto’s gemaakt op maandag 5 september.

Er is geen aankoopverplichting.