Overzicht cursussen: Leren leren

  1. Cursus Wegwijs

Voor wie ? Leerlingen uit het eerste jaar.
Wat ? We reiken hen enkele wegwijzers aan voor orde en structuur.

  1. Cursus Leren Leren

Voor wie ? Leerlingen uit het eerste jaar en parallel ook voor leerlingen uit het tweede jaar
Wat ? We proberen om leerlingen enkele handvaten aan te reiken om op zoek te gaan naar de leermethodiek die voor hem/haar de beste resultaten oplevert.

  1. Cursus Grondig studeren

Voor wie ? Leerlingen uit het derde en vierde jaar.
Wat ? Deze cursus loopt grotendeels gelijk met die van de grote leerstofgehelen ( 3de graad ). Omdat leerlingen in drie en vier voor de eerste keer grote pakketten moeten verwerken in juni ,is het belangrijk dat ze hun leerstof grondig studeren.

  1. Cursus Verwerken van grote leerstofgehelen

Voor wie ? Leerlingen uit het vijfde en zesde jaar.
Wat ? Deze lessenreeks heeft dezelfde inhoud als de cursus grondig studeren, alleen wordt het accent hier gelegd op het verwerken van grote leerstofgehelen.
 

  1. Les geheugen en individuele begeleiding

Voor wie ? Leerlingen die slechte resultaten haalden op de kerstexamens.
Wat ?. Ze leren hoe ze verbindingen kunnen maken tussen het korte- en het langetermijngeheugen.