Oproepingsbrief kandidaten yes-project

Aan de ouders van onze tweedejaars

Geachte heer / mevrouw,

Onze school heeft een aantal internationale projecten uitgebouwd met buitenlandse jezuïetencolleges.  Enkele jaren geleden is het idee gegroeid om ook voor jonge leerlingen iets op het getouw te zetten.  We hebben met de jezuïetencolleges van Milaan en Barcelona de afspraak gemaakt dat we voor tweedejaars van de drie scholen interessante projecten in dezelfde schoolweek zouden organiseren.  Het project heet YES (Young European Students).

Dit schooljaar zal de situatie als volgt zijn:

 • onze school  organiseert het muziekproject (zang) voor 30 leerlingen: deelname aan koor of orkest strekt tot aanbeveling.  Elke school kiest een delegatie van 10 leerlingen.  Voor dit project speelt de verhouding meisjes/jongens geen rol.

 • het Sant Ignasi Sarria college in Barcelona ontvangt 30 leerlingen in het kader van het theaterproject (10 van elke school).

 • het Leone XIII college in Milaan ontvangt 36 leerlingen voor het “sportproject” (12 van elke school); voor dit project opteren we voor een verhouding 6 meisjes/ 6 jongens.

  De projectdagen zijn telkens dezelfde: van  zondag 31 januari (vertrekdag) tot en met donderdag 4 februari 2016 (terugkeerdag).  De buitenlandse leerlingen verblijven bij gastfamilies.  De voertaal is Engels.  Het deelnamegeld voor wie naar Milaan of Barcelona gaat is relatief beperkt dankzij het logies in gastgezinnen van de ontvangende school.  We ramen de kosten op ongeveer 300 euro.  Wie deelneemt aan het muziekproject in Gent zal ongeveer 50 euro moeten bijdragen.

  Onze tweedejaars kunnen hun interesse voor een YES project kenbaar maken door deze pagina af te drukken, in te vullen en hun voorkeur aan te geven (alle drie projecten aankruisen, van 1 tot 3, in dalende volgorde van voorkeur).  Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen zal de school bij loting bepalen welke leerlingen aan het project kunnen deelnemen.  Om het muziekproject hier in Gent te organiseren hebben we gastgezinnen nodig voor 20 buitenlandse leerlingen.  We gaan ervan uit dat wie deelneemt aan het muziekproject in Gent sowieso een buitenlandse leerling kan ontvangen: op die manier is het ook voor onze “thuisblijvers” een heel verrijkende ervaring.  Maar uiteraard hebben we 20 slaapplaatsen nodig.  Wie ondanks alles geen buitenlandse leerlingen kan ontvangen, gelieve dat expliciet te melden.

  Een deelname aan een internationaal project is zonder twijfel een enorme verrijking, maar vergt ook een extra inspanning van de betrokken leerlingen: ze moeten tijd  vrijmaken voor de voorbereiding en de gemiste leerstof achteraf inhalen.  Gelieve daar rekening mee te houden.  We hopen dat dit aanbod op een ruime belangstelling kan rekenen.

  Met vriendelijke groet,
  Christophe Brabant, algemeen directeur
  Johan De Ridder, adjunct-directeur