Onze pedagogische taak moet op de eerste plaats komen...

"Ik zie het als mijn missie onze leerlingen te laten afstuderen als goed gevormde en gelukkige jonge mensen. (...) Zij zijn tenslotte de bestaansreden van een school." Onze directeur Guy Dalcq aan het woord in Trends (16/05/2019): over het takenpakket van een directeur, de pijnpunten die daarbij komen kijken, maar natuurlijk ook de mooie aspecten van "school maken".