Onderzoekscompetentie-wetenschappen 6e jaar

onderzoekscompetentie

In het kader van de onderzoekscompetentie werken de leerlingen van het 6e jaar wetenschappen gedurende het hele schooljaar aan een onderzoeksproject. Dit project wordt in groepjes over de grenzen van de verschillende klassen en de verschillende wetenschapsvakken uitgevoerd, onder begeleiding van één van de leerkrachten wetenschappen. Op 22 september werd het startschot gegeven voor het onderzoeksproject. Tijdens dit opstartmoment kozen de leerlingen zelf hun eigen onderzoeksonderwerp. Zo zijn er groepjes leerlingen bezig met bijvoorbeeld een onderzoek rond parachutespringen, astronomie, antibioticaresistentie, orgaandonatie, het suikergehalte in frisdranken, …
Op dinsdag 14 februari werd het onderzoek effectief in praktijk gebracht tijdens een onderzoeksnamiddag. Op dat moment voeren de leerlingen hun eigen experimenten uit of zorgen ze voor het opstarten van een langer durend onderzoekstraject. Voor 2 van deze onderzoeken wordt ook de medewerking gevraagd van zoveel mogelijk respondenten via een online in te vullen enquete.
Onderzoek 1 spitst zich toe op voedselverspilling (https://goo.gl/forms/UpUkBsDggs8vbYNF2
Onderzoek 2 behandelt orgaandonatie (https://docs.google.com/a/sint-barbara.be/forms/d/e/1FAIpQLSd7Z95VoQ2px-RY86qUbQYhtkxtkEEUCM69skhi9I0-JQPQZA/viewform )

Finaal schrijven de leerlingen hun bevindingen i.v.m. hun onderzoek in een wetenschappelijke paper die ze ook zullen verdedigen op het einde van het schooljaar.