Naar het Europees parlement in Straatsburg

Naar het Europees Parlement in Straatsburg


Het wordt zowaar een traditie: net als vorig schooljaar werd de mogelijkheid aangeboden aan zesdejaars om een bezoek te brengen aan het Europees Parlement in Straatsburg. Drieëntwintig geïnteresseerde leerlingen reisden op 16 januari naar Straatsburg, de Europese Parlementariërs achterna. Hoofddoel en hoogtepunt van de reis was uiteraard het bezoek aan het Europees Parlement op dinsdag 17 januari. Dit bezoek was mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van oud-leerling Sebastien Vanhoucke (LAWE 1998), werkzaam bij het Europees Parlement. Sebastien wachtte ons bij onze aankomst op in het indrukwekkende Louise Weiss gebouw en gaf toelichting bij de werking en bevoegdheden van het EP. Hij regelde ook een ontmoeting met Ivo Belet (CD&V lid van de fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten in het Europees Parlement). Het werd een boeiend vraaggesprek met onze leerlingen. We zijn Sebastien Vanhoucke en Ivo Belet heel dankbaar voor de tijd die ze voor onze leerlingen hebben willen vrijmaken. Na het gesprek ging het snel richting plenaire zaal, waar de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz net was verkozen tot voorzitter, een functie die hij zal houden tot de Europese verkiezingen van 2014. Zijn dankwoord was zonder meer indrukwekkend.
Alle leerlingen waren het erover eens: dit bezoek was een inspirerende ervaring.
Naast het Europees Parlement bezochten de leerlingen uiteraard ook de stad Straatsburg o.l.v. Marnix Cherretté, leraar Geschiedenis.

 

IMG_8999 IMG_8991 IMG_8995