Licht voor de wereld

Geachte Heer, Mevrouw,U weet misschien dat het college dit schooljaar de erkende Belgische ngo “Licht voor de Wereld” ondersteunt. Deze organisatie, die wordt geleid door Johan Elsen - een oud-leerling van onze school, bestrijdt blindheid in kansarme Afrikaanse landen en verbetert de levenskwaliteit van blinde mensen en hun families. Twee vijfdejaars leerlingen van onze school (Machteld Vanden Berghe en Matthieu Meeus) hebben – op eigen kosten – in de voorbije herfstvakantie een project van Licht voor de Wereld in Tanzania bezocht, als inleefreis, samen met leerlingen van andere jezuïetencolleges; mevrouw Backaert heeft hen begeleid.
 
Onze leerlingen hebben het mooie idee opgevat om kaarsen te koop aan te bieden in deze kerstperiode om het project te ondersteunen: een mooiere symboliek in het kader van Licht voor de Wereld is nauwelijks denkbaar.
We zijn het initiatief van deze leerlingen heel genegen. Daarom willen we u vragen of u één of meer kaarsen zou willen kopen. U kan kiezen uit een beperkte reeks gelakte kaarsen die worden aangeboden in 4 kleuren; daarnaast zijn er ook geurkaarsen te koop (3 geuren). De kaarsen worden geleverd door Bert, een bekende kaarsenmaker in het Gentse; u bent meteen zeker van een heel goede kwaliteit. U betaalt ook nauwelijks – of voor een aantal kaarsen niets – méér dan wat u als privé persoon zou betalen.
 

Op onderstaande foto kunt u alvast de kaarsen bekijken en eventueel via deze link bestelformulier downloaden.  U kan het formulier meegeven met uw zoon of dochter (te bezorgen bij de portier), of het rechtstreeks mailen naar het college: adjunct.deridder@sbarbara.be. De bestelling kan door uw zoon of dochter op vrijdag 20 december na de rapportuitreiking worden afgehaald in de Sint-Barbarakerk. De betaling wordt geregeld via de schoolrekening.

foto kaarsen


We durven hopen op een enthousiaste respons!
Met hartelijke groet,
Pierre Vinck