Leerlingenraad

2019-2020 Leerlingenraad

v.l.n.r. Emmanuel Roelens, Antonia Vermassen Steel, Babette De Boodt, Maxime Lobel, Floris Baeke, Julien Vandecasteele

De eerste foto van onze leerlingenraad is een feit. Elke leerling heeft zijn/haar specifieke verantwoordelijkheid binnen de leerlingenraad:

  • Organisatie verkiezingen leerlingenraad voor vijfdejaars
  • Uitnodiging van enkele gastsprekers
  • Sinterklaasshow
  • 100-dagen
  • Cultuurweek
  • Sportactiviteiten
  • Uitgave A-melk
  • ...

Twee leerlingen van de leerlingenraad nemen steeds deel aan de vergaderingen van de schoolraad.  Wil je, als leerling of ouder, contact opnemen met de leerlingraad kan je één van onderstaande leerlingen aanspreken op de speelplaats of een mail verzenden naar de leerlingenraad .