Leerlingenkastjes : gebruikersreglement

Na overleg met en goedkeuring van de schoolraad (zie schoolreglement 3.1.8.4 en bijlage 8 schoolkosten) en leerlingenraad kunnen alle leerlingen op onze school , als ze dat wensen, een individueel afsluitbaar kastje ter beschikking krijgen. 

  1. Als maatregel tegen diefstal en vandalisme worden de leerlingen sterk aangeraden om boekentassen, sportkledij, PO-materieel, waardevolle voorwerpen e.d. op te bergen.
  2. De huurprijs bedraagt op jaarbasis 5 € (wordt verrekend via de schoolrekening). 
  3. Leerlingen zorgen voor een slotje met reservesleuteltjes waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.  Uiterlijk op vrijdag 15 september zijn alle kastjes afgesloten! 
  4. Elk schooljaar wordt een nieuwe locker toegewezen in functie van het jaar en ligging van het klaslokaal.
  5. De kastjes op de gangen zijn toegankelijk vanaf 8u20 – 8u30, van 12u05 - 12u15 en  13u20 – 13u30 en na 16u10, dus NIET  tijdens de lessen en tijdens de speeltijden.   In geen enkel geval kan het gebruik van een kastje worden ingeroepen als excuus om te laat in de les te komen. Kastjes op de speelplaats en gelijkvloers  zijn ook toegankelijk tijdens de korte recreaties.
  6. Iedereen is verantwoordelijk voor de netheid van zijn kastje.  Kleef niets op de buitenkant noch binnenin.  Laat geen etenswaren achter.  Verwittig het leerlingensecretariaat als je iets onopzettelijk morst zodat het kan gereinigd worden.
  7. De schooldirectie behoudt zich het recht voor om bij vermoed oneigenlijk gebruik de inhoud van de locker in het bijzijn van de gebruiker te controleren.
  8. Je hebt enkel toegang tot je eigen kastje.  Misbruik wordt gesanctioneerd. 
  9. Op het einde van het schooljaar moet iedereen zijn kastje leegmaken en net achterlaten.  De praktische regeling hieromtrent zal later worden meegedeeld.

Diederik Costeur en Johan De Ridder,adjunct-directeurs
Guy Dalcq, algemeen directeur