Leerlingenbegeleiding

Zorgpiramide studie en socio-emotioneel

Cura personalis
Eenheid indien nodig
Vrijheid bij twijfel
Liefde in alles

Opvoeders

 • welbevinden op school

Vakleerkracht

 • welbevinden in de klas, studietips en extra uitleg, contacten met ouders

Klasleerkracht

 • welbevinden in de klas, informeel overleg met opvoeders, vakleerkrachten, leerlingenbegeleiders, tuchtverantwoordelijke, directie en CLB
 • rapporten
 • voorzitter van de klassenraad
 • contacten met ouders

Leerlingenbegeleiders
 Claudine Lybaert, Sophie Vincent, Kris Ysebaert en Diederik Costeur (coördinatie)

 • individuele studiebegeleiding (1ste, 2de, 3de graad)
 • cursus ‘leren leren’ (1ste graad)
 • socio-emotionele opvang
 • opvolging studiecontracten
 • schoolloopbaanbegeleiding
 • contacten met ouders

Tuchtverantwoordelijke
Katrien De Meyer

 • coördinatie pest-, drug- en spijbelbeleid
 • verantwoordelijke tuchtbeleid: preventief, sanctionerend en remediërend
 • opvolging gedragscontracten

Remediëring

 • Individueel oefenen op computer o.l.v. Thomas Audoore, Koen De Keijser, Lieven Vanholme en Wim Strobbe
 • Monitoraat voor EC, EN, FR, FY, WI o.l.v. leerkrachten
 • Peterproject o.l.v. Kris Ysebaert

Zorg op maat, in samenwerking met CLB

 • opstellen van contract met STICORDI-maatregelen, aangepast aan de noden van de leerling (dyslexie, ADD, ADHD, NLD, ASS)
 • uitwerken studiebegeleiding hoogbegaafde leerlingen
 • contacten met Gon en externe hulpverlening

STICORDI is een letterwoord dat staat voor Stimuleren, Compenseren, Relativeren, Remediëren en Dispenseren. Onder deze vijf categorieën vallen alle maatregelen die scholen dagdagelijks nemen om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en leerstoornissen.

Cel leerlingenbegeleiding (komt wekelijks samen)

 • Diederik Costeur (adjunct-directeur)
 • Jens Vandenhaute
 • Kristien De Schrijver
 • Kris Ysebaert (peterproject)
 • Claudine Lybaert
 • Wendy Vervaet
 • Katrien Wynant