Leerlingenbegeleiding

Het spreekt voor zich dat de zorg voor leerlingen in de klas start. De leerkrachten doen hun uiterste best om de leerstof duidelijk en gedifferentieerd over te brengen. Aangezien zij dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en hun noden heel goed. Zij zijn de personen die als eersten de signalen opvangen (via de leerlingen of hun ouders) en die aandacht hebben voor zowel het individuele als het groepsgebeuren in de klas.

Een aantal zorginitiatieven op school staat open voor alle leerlingen. Zo hangt in ieder lokaal een overzicht van de aangeboden monitoraten. Leerlingen die een deel van de leerstof niet begrijpen of extra oefeningen willen maken, kunnen er terecht met hun vragen. Er is een monitoraat voor Nederlands, wiskunde, Frans, economie, fysica en chemie. Daarnaast kunnen leerlingen die er nood aan hebben opvolging krijgen binnen het meter-peterproject. Daar is het de bedoeling dat oudere leerlingen een jongere leerling op wekelijkse basis ondersteunen voor een vak waarin zij sterk zijn. Tijdens de middagpauze zijn er steeds leerlingenbegeleiders aanwezig. Meestal zullen ze leerlingen ontvangen die ze hebben uitgenodigd, maar het staat leerlingen ook vrij om zelf langs te komen en een afspraak te maken.

De leerlingenbegeleiding organiseert ook een aantal extra initiatieven:

  • Boekentasweging: in het begin van het schooljaar worden alle boekentassen van de nieuwe leerlingen gewogen. De leerling en zijn/haar ouders krijgen hiervan feedback in het eerste rapport (verhouding gewicht boekentas en lichaamsgewicht).
  • Cursus 'leren leren' & 'grote gehelen leren': We bieden op verschillende ogenblikken in het schooljaar een cursus “leren leren” en “grote gehelen leren” aan. Voor leerlingen die hun studiemethode willen bijstellen, zijn deze cursussen een grote hulp.
  • Individuele begeleiding: Een aantal leerlingen komt op regelmatige tijdstippen naar de leerlingenbegeleiding met een leerschrift. Op die manier trachten we een zicht te krijgen op de gebruikte studiemethode en trachten we deze bij te sturen.
  • Taalondersteuning: Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig bij taalverwerving.

Als de leraar merkt dat er meer aan de hand is en dat het zorgprobleem het klasgebeuren overstijgt, dan kan de betrokken leerling voor ondersteuning terugvallen op het zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit dhr. Diederik Costeur (directeur eerste graad), dhr. Jens Vandenhaute (adjunct-directeur), de leerlingenbegeleiders en tuchtverantwoordelijken en de contactpersoon van het CLB.

De eventuele extra ondersteuning zal steeds individueel met de betrokken leerling, de ouders en de CLB-verantwoordelijke besproken worden. De gemaakte zorgafspraken zijn door iedere leerkracht te raadplegen in het persoonlijke dossier van de leerling. Deze aanpassingen evalueren we ten miste jaarlijks en worden – indien nodig – aangepast.

Dhr. Costeur en dhr. Vandenhaute zijn verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding en fungeren als brugfiguur tussen de school, het CLB en het ondersteuningsnetwerk DiverGent. Ze zijn tevens het aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten.

Diederik Costeur  -  adjunct-directeur  
adjunct.costeur@sint-barbara.be

Jens Vandenhaute  -  adjunct-directeur 
adjunct.vandenhaute@sint-barbara.be