Leerkrachten per vak

Aardrijkskunde mevrouw De Clerck, de heer Deleu, mevrouw Lebrun, de heer Meersman
Biologie de heer Bauwens, mevrouw Danneels, de heer Vandenhaute, mevrouw Lagae, de heer Vancaeyseele, 
Chemie mevrouw Danneels, de heer Vandenhaute, de heer Timmerman, mevrouw Lagae
Duits mevrouw Boussemaere, de heer Dalcq, mevrouw Devos, de heer De Paepe, de heer Knockaert, mevrouw van Liefde, de heer Vekeman,
Economie mevrouw Bracke, mevrouw Van Hoorebeke
Engels de heer Ascoop, mevrouw Boussemaere, de heer De Baets, mevrouw Devos, de heer Steensens, de heer Vermassen, de heer Verstraeten, de heer De Paepe, de heer Knockaert, 
Esthetica mevrouw Moerman
Frans mevrouw Bouckenooghe, de heer Meirlaen, mevrouw Seghers, mevrouw Van Damme, mevrouw Vandevoorde, mevrouw Vincent, mevrouw Vervaet, mevrouw Bonne, mevrouw Wynant, mevrouw De Clerq, de heer Mus,
Fysica de heer Gernaey, mevrouw Goubert, mevrouw Lenoir, mevrouw Story, de heer Van Holme
Geschiedenis

 mevrouw De Schrijver, de heer Fauconnier, de heer Mestach, de heer Roobrouck, de heer Verstraeten, mevrouw De Maesschalck,mevrouw Vincent, mevrouw Vanooteghem, de heer Winderickx, de heer Vanwildemeersch, 

Godsdienst de heer Ascoop, mevrouw Béqué, de heer Dalcq, de heer Van Hecke, de heer Van der Bauwheede, de heer Brabant
Grieks de heer Donadoni,  mevrouw De Paepe, de heer Demey
Informatica de heer Audoore, de heer Strobbe, de heer Snoeck
Klassieke studies mevrouw Vandevoorde, de heer Winderickx
Latijn mevrouw Bovendaerde, de heer Donadoni, mevrouw Vanhoutte, mevrouw De Paepe, de heer Demey
Lichamelijke Opvoeding de heer De Waelle, de heer De Wandele, de heer Duquet, mevrouw Van Craen, de heer De Cramer
Muzikale Opvoeding mevrouw Moerman, de heer de Vlaeminck, de heer Van Hecke, mevrouw Vandaele
Nederlands mevrouw Clinckspoor, mevrouw De Maesschalck, de heer Dalcq, de heer De Baets, mevrouw De Clerck, de heer De Paepe, de heer Mestach, mevrouw Schepens, de heer Steensens,de heer Vermassen, de heer Vekeman, de heer Ysebaert, mevrouw De Clerq, de heer Roobrouck,  mevrouw Van Liefde, mevrouw Weyers
Natuurwetenschappen de heer Bauwens, mevrouw Lebrun, mevrouw Lenoir, mevrouw Neyts, de heer Vancaeyseele, mevrouw Neyts
Plastische Opvoeding Lieve Van Landuyt
Socio-economische Initiatie mevrouw Van Hoorebeke
ART-Component de heer Snoeck
Techniek de heer Mortier, de heer Strobbe
Vrije ruimte de heer Gernaey, mevrouw Lenoir, de heer Vermassen, de heer Faseur, de heer Van Hecke, mevrouw bonne, mevrouw Bracke
Wetenschappelijk Werk de heer Mortier, de heer Strobbe
wetenschappelijk project mevrouw Neyts, de heer Strobbe
Wiskunde mevrouw Baeten, de heer Bauwens, de heer De Smet, de heer De Wannemaeker, de heer Faseur, mevrouw Feys, de heer Frigne, de heer Gernaey, mevrouw Lybaert, mevrouw Pieters,mevrouw Vanovenberghe, mevrouw Lenoir, mevrouw Goubert, mevrouw De Schepper