Kostgeld

Het kostgeld van het internaat wordt niet per trimester betaald, maar maandelijks gespreid. Om de administratie voor ons zo miniem mogelijk te houden, zouden we u willen verzoeken met een doorlopende opdracht te willen werken. Daarom vragen we u om naar uw bankinstelling te gaan en een betalingsopdracht voor 10 maanden (september tot juni) in te stellen. We zouden u willen verzoeken om rond de 15e van elke maand te betalen. De prijzen werden t.o.v. vorig schooljaar geïndexeerd.

Het maandelijks bedrag bestaat enerzijds uit het kostgeld en anderzijds uit een jaarforfait waarmee de internaatsactiviteiten (woensdagnamiddagactiviteiten, film, uitstappen…) worden gefinancierd. Voor de 1e en 2e graad bedraagt het forfait € 185, voor de 3e graad € 125.

Maandelijkse betaling

De jaarlijkse internaatsonkosten (kostgeld + forfait) worden maandelijks gespreid over de periode september – juni. Dit biedt zowel de ouders als het internaat enig financieel comfort. Om de administratie zo miniem mogelijk te houden, ontvangt u bij de installatie eind augustus een geïndividualiseerd overschrijvingsformulier waarmee u naar uw bankinstelling kunt gaan. U kan een doorlopende opdracht voor 10 maanden geven met betalingsopdracht rond de 15de van elke maand. Dit vergemakkelijkt de controle voor ons.

(Kostgeld + forfait)/10 = maandelijks bedrag

Overzicht per graad (schooljaar 2017-2018)

  Kostgeld Forfait Totaal Maandelijks
1ste graad
(2de kind:  korting)
€ 3.105
€ 2.935
€ 245
€ 245
€ 3.350
3.180
€ 335
€ 318
2de graad
(2de kind:  korting)
€ 3.285
€ 3.105
245
€ 245
€ 3530
€ 3.350
€ 353
335
3de graad
(2de kind: 5% korting)
€ 3.450
€ 3.270
€ 180
€ 180
€ 3.630
€ 3.450
€ 363
€ 345