koor Crescendo

Het gemengd koor Crescendo uit Zottegem werd in 1966 opgericht door dirigent Ignaas De Lil. 30 jaar lang was hij de muzikale bezieler, tot hij in 1996 om gezondheidsredenen moest terugtreden. Ignaas De Lil overleed op 9 mei 1997.Na een moeilijke overgangsperiode, waarin het koor kortstondig onder de muzikale leiding stond van achtereenvolgens Kamiel Cooremans en Filip Rathé, vond Crescendo zijn nieuwe elan met de dirigenten  Patrick Cardon en Wouter Bossaer.
Crescendo is een onafhankelijk liefhebberskoor, dat niet gebonden is aan enige religie of politieke strekking. In april 2004 werd het koor omgevormd tot vzw.

Wie dirigeert vandaag Crescendo?

Sinds maart 2007 heeft Hedwig Vandaele de artistieke leiding.  Het Angelsaksisch concert ”Come, Ye sons of Art” van april 2008 was haar eerste groot concert met Crescendo. In december 2009 volgde “O Bone Jesu”, een religieus concert in de Sint-Martinuskerk van Velzeke, samen met Tri-elle : drie meisjes met AplM-wortels !
Op 23 februari 2010 kreeg Crescendo de unieke gelegenheid om in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken de jaarlijkse herdenkingsmis voor de overledenen van het Belgische koningshuis op te luisteren, dit in aanwezigheid van de voltallige koninklijke familie. In de zomer van datzelfde jaar nam Crescendo deel aan het “Grande Festival Corale Verona Garda Estate”, een internationaal koorfestival in het Italiaanse Verona.
In 2011, n.a.v. zijn 45- jarig jubileum organiseert Crescendo twee concerten. In het eerste concert met als titel: ”Mors et Vita” brengt het koor een volledig renaissanceprogramma, hierbij dient vermeld dat het koor in zijn voorbereiding de gelegenheid had een masterclass te krijgen van de betreurde Dirk Snellings. In het tweede concert van datzelfde jaar brengt Crescendo een volledig romantisch programma in samenwerking met het nu jubilerende ‘Anima perla Musica. Dit concert kende zijn climax in het slotwerk “Hör mein Bitten” van F.M. Bartholdy waarin Hedwig de sopraansolo voor haar rekening nam en Herman koor en orkest leidde.
In 2012 ondernam Crescendo een concertreis naar Reims, was er een aperitiefconcert in de ridderzaal van het Zottegemse Egmontkasteel samen met het Zweedse koor Vox Magna, en werd het jaar afgesloten met twee kerstconcerten onder de titel “O Oriens”, samen met het Oudenaardse jongerenkoor Amaranthe.
In 2014 jaar concerteerde Crescendo in samenwerking met de SAMWD op 26 april in de Dekenale kerk van Zottegem in het bijzonder gesmaakte concert: “Zigeuner und Liebe.” Een emotioneel hoogtepunt was zeker de beklijvende uitvoering op 30 mei onder de Menenpoort in Ieper  waar Crescendo de eer had samen “The Last Post” te verzorgen. Met een warm kerstconcert in Zwalm – Dikkele sloot Crescendo 2014 af.
In februari 2009 leidt Hedwig Crescendo naar eerste divisie tijdens de provinciale koorwedstrijden en bevestigt dit in 2013.

Wat zingt Crescendo?

Het repertoire van Crescendo bestaat hoofdzakelijk uit het klassieke koorrepertoire uit de polyfonie, renaissance en romantiek, maar ook hedendaagse composities worden niet uit de weg gegaan.

Welke zijn de volgende grote concerten?

In 2016 viert Crescendo zijn 50- jarig jubileum met uitvoeringen van het requiem van Mozart, in samenwerking met koren uit het Oudenaardse.  Ons eigen jubileum concert wordt volledig gewijd aan de vroeg barokke componist Heinrich Schütz, in samenwerking met het vermaarde OLTREMONTANO o.l.v. Wim Becu.

Hoe word je lid van Crescendo ?

Een passie voor zingen is de eerste vereiste om tot het koor toe te treden. Kennis van algemene notenleer  is wenselijk. Wij verwachten van geïnteresseerden een bereidheid om op dit vlak bij te scholen. Op de repetities, onder leiding van Hedwig Vandaele, wordt, naast het werken aan het repertoire, ook veel aandacht besteed aan ademtechniek en stemplaatsing. Koorzangers worden regelmatig uitgenodigd tot individuele zangsessies en kunnen dat ook - naar eigen behoefte - aanvragen en afspreken met Hedwig. Om snel hun plaats te vinden in de groep - als koorstem - krijgen nieuwelingen hier voorrang.
Geïnteresseerden zijn steeds welkom op de wekelijkse repetities, op vrijdag van 20.15 u tot 22.30 u in de Congregatiekapel in de kasteelstraat in Zottegem.

Luister naar Crescendo: O Sacrum Convivium  - Jules Van Nuffel
https://www.youtube.com/watch?v=d8N1EpG9M0M