Kerstevent op school

Het eerste trimester werd op 18 december in schoonheid afgesloten met een mooi bezinningsmoment dat muzikaal ondersteund werd door ons koor en orkest anima perla musica .  Naast dit bezinningsmoment konden onze leerlingen kiezen uit een waaier van activiteiten zoals bijvoorbeeld brieven schrijven voor Amnesty International.  Een brief of e-mail kan het leven van iemand veranderen. Over een periode van meer dan 50 jaar zijn reeds 40.000 mensen vrijgelaten uit de gevangenis dankzij Amnesty’s brievenschrijvers. De kracht van elke afzonderlijke brief wordt vermenigvuldigd door duizenden anderen van over heel de wereld. 
Aan iedereen een zalig kerstfeest en fijn eindejaar!

Cato Vermassen Steel 4LA5a:

Net voor het stresserende moment van het rapport kon iedereen een moment naar keuze van rust inboeken. Ik heb, samen met zo een 20 anderen, voor het project Amnesty International gekozen. Het sprak mij het meeste aan, en wel om deze reden; het zou me het gevoel geven dat ik echt iets gedaan heb. Iets wat ook voor andere mensen iets uitmaakt: voor mij is het een brief schrijven, voor hen misschien het krijgen van hun vrijheid. 

Het was heel mooi ingekaderd: we kregen een inleidende video, die overigens heel mooi en duidelijk opgesteld was, en een dossier met het verhaal van iedere persoon. Je kon een schattig, bemoedigend kaartje beschrijven, of een brief. De brief kon je naar een voorbeeld maken of zelf schrijven, waarbij er één zin zeker in moest staan: de eis om  het recht dat voor hen onrechtvaardig weggenomen werd, in te willigen. Na een uur schrijven in een rustige en aangename omgeving van eensgezinde mensen, ging iedereen naar de klas met een zalig gevoel: pure voldoening.