Jezuïet Tony Cornoedus getuigt voor de leerlingen van de derde graad

In het kader van bezinningen bij het begin van het schooljaar, kwam jezuïet Tony Cornoedus op bezoek voor een getuigenis voor de leerlingen van de derde graad. Hieronder vindt u een korte impressie door twee leerlingen van het vijfde jaar.

 

“We kregen een jezuïet op bezoek, Tony Cornoedus sJ. Niet zomaar een jezuïet: hij was aalmoezenier in de gevangenis. Twaalf  jaar in Brussel en zestien jaar in Brugge. Hij kwam niet over de zotste misdaden vertellen, maar om ons een ander beeld geven van gevangenen en van de gevangenis. Hij is daar goed in geslaagd.Hij vertelde hoe de meeste gedetineerden al van jongs af aan in slechte milieus komen: ouders die niet naar hun kinderen keken, wezen, ... Ze zoeken dan iets van liefde, ze zoeken de verkeerde vrienden en komen vaak in het drugsmilieu terecht.
Het doel van de spreker was niet om gevangenen goed te praten want het grootste deel weet wel dat ze in de fout zijn gegaan. Maar hij deed ons inzien hoe het gevang ook je leven kapot maakt, hoe je iedereen verliest (vrienden, familie), zeker bij diegene die lang zitten. Ze komen dan uit het gevang en hebben niets of niemand. Ze geraken ook moeilijk aan werk want wie wil er nu een ex-gevangene aannemen? Ze willen hun leven verbeteren maar vallen dan uiteindelijk terug op hun vrienden van vroeger, de enige die ze nog hebben. En zo komen ze weer in het slechte milieu.
Pater Cornoedus vertelde ook over zijn opvanghuis in Brugge, Pitstop genaamd. Daar helpt hij mensen die uit het gevang komen om wat gelanceerd te worden in een nieuw/goed leven, in het zoeken van werk, in het functioneren in een leven met verantwoordelijkheden. Er wonen zo’n tiental mensen in de Pitstop en ze mogen er maximaal één jaar blijven.
Pater Cornoedus liet me op een andere manier naar gevangenen kijken en naar hun moeilijkheden. Zelf heb ik veel respect voor de manier waarop hij hen vertrouwen geeft en meebouwt aan een tweede kans in dit leven!”

Louis

 

“Ik vond het de interessantste lezing die ik ooit op school heb gehoord: zijn verhalen waren zeer boeiend en interessant. Bij bepaalde verhalen ben ik ook geschrokken, geshockeerd, zoals toen hij vertelde over het plein waar tien, twintig jongeren stonden te wachten tot er een auto passeerde die hen dan meenam. Mijn eerste idee was dat het om drugdealen ging, maar toen hij vertelde dat het prostitutie was, kon ik niet geloven dat dat nog ‘vrijwillig’ door jongeren werd gedaan.De verhalen over A. en D. vond ik interessant en erg tegelijk. Dankzij deze voordracht begrijp ik beter hoe erg drugs mensen hun leven kapot maakt. Hoe D. twee keer in dezelfde fout is gegaan door die drugs vind ik heel erg.”

Andreas