Internationale projecten voor tweedejaars

Barcelona februari 2009Onze school heeft een aantal internationale projecten uitgebouwd met buitenlandse jezuïetencolleges. Enkele jaren geleden is het idee gegroeid om ook voor jongere leerlingen iets op het getouw te zetten. We hebben met de jezuïetencolleges van Milaan en Barcelona de afspraak gemaakt dat we voor tweedejaars van de drie scholen projecten in dezelfde schoolweek zouden organiseren. Het project heet YES (Young European Students).

Dit schooljaar zal de situatie als volgt zijn:

  • onze school organiseert een sportproject voor 36 leerlingen: 12 van elke school (telkens 6 jongens en 6 meisjes);
  • het Sant Ignasi Sarria college (Barcelona) ontvangt 30 leerlingen in het kader van een muziekproject; elke school kiest een delegatie van 10 leerlingen; voor dit project is de verhouding meisjes/jongens om het even;
  • het Leone XIII college (Milaan) ontvangt 30 leerlingen voor een theaterproject; elke school kiest 10 leerlingen (indien mogelijk 5 jongens en 5 meisjes).

De projectdagen zijn telkens dezelfde: van zondag 5 februari (vertrekdag) tot en met donderdag 9 februari 2012 (terugkeerdag). De buitenlandse leerlingen verblijven in gastfamilies. De voertaal is Engels. Het deelnamegeld voor wie naar Milaan of Barcelona gaat  is relatief beperkt dankzij het logies in gastgezinnen van de ontvangende school; we ramen die kosten op ongeveer 300 euro.

Onze tweedejaars kunnen hun interesse voor een YES project kenbaar maken door het strookje onderaan de brief die ze meekregen in te vullen, of door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. De voorkeur voor een bepaald project kan worden aangekruist. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen zal de school bij loting bepalen welke leerlingen aan het project kunnen deelnemen.

Een deelname aan een internationaal project is zonder twijfel een enorme verrijking, maar vergt ook een extra inspanning van de betrokken leerlingen: ze moeten tijd vrijmaken voor de voorbereiding, en de gemiste leerstof achteraf inhalen.

We hopen dat dit aanbod op een ruime belangstelling kan rekenen.

Met vriendelijke groet,

Pierre Vinck, algemeen directeur