Internaat: de studie

Algemeen

Het internaat voorziet op de eerste plaats een duidelijk studiekader.

Omwille van twee redenen is het aanbrengen van een efficiënte studiehouding onze prioriteit.

De eerste reden is eerder van praktische aard.
Elke intern loopt school op het Sint-Barbaracollege. Het studiepeil op deze school is van die aard, dat een degelijk studiekader noodzakelijk is.

De tweede reden is van pedagogische aard.
Op studievlak iets bereiken vraagt heel wat inzet en doorzettingsvermogen.
Het verwerven van kennis en vaardigheden is het resultaat van volgehouden inspanningen.
Tijdens dit groeiproces leert men enerzijds tegenslagen te verwerken en anderzijds verwerft men door succeservaringen voldoende zelfvertrouwen. Studeren is daardoor erg vormend.

Vervolgens kunnen zij, op hun weg om in een heleboel vakken inzicht en vaardigheden op te doen, elkaar bijstaan.
De ene intern is begaafd voor Latijn een andere is sterker voor wiskunde. Deze verschillen in aanleg leiden er dus toe dat een fijne samenwerking eenieders resultaten verbeteren.

Over de studie in de tweede graad

Aan het begin van het derde jaar studeren de leerlingen tijdens de eerste studie alsnog in een studiezaal. Indien zowel het studiegedrag als het schoolrapport positief geëvalueerd worden, geven we leerlingen een kans om in een eigen kamer te studeren.. Deze stap van het collectieve naar het individuele is niet evident en verloopt niet altijd even gemakkelijk. Sommige leerlingen slagen er echter snel in om op een meer zelfstandige manier aan de slag te gaan.

De vierdejaars studeren op een kamer, maar kunnen indien nodig ook onder begeleiding gebracht worden.