Inschrijvingen: voorrangsregel voor broers en zussen

Geachte heer / mevrouw

Wij maken er u nu al graag attent op dat de voorrangsregel voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en voor kinderen van personeelsleden onveranderd van kracht blijft.
Het is dan wel belangrijk om uw zoon of dochter op school te komen inschrijven in de periode van 8 tot en met 26 januari 2018. Binnen deze periode bent u er immers zeker van dat uw zoon of dochter effectief ingeschreven zal zijn en hoeft u zich dus nadien niet meer aan te melden ! 
Na deze vermelde periode vervalt de voorrangsregel evenwel en dan zou u voor eerstejaarsleerlingen de nieuwe aanmeldingsprocedure (CAR) - waarvan u de uitleg op onze website kan vinden – wél moeten volgen.
Bij deze wijzen wij u ook nog op de volgende informatiesessies :

Zaterdag 25 november 2017 om 10 uur.
Zaterdag 13 januari 2017 om 14 uur.

Onze openschooldag, waarop we u eveneens graag uitnodigen, vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018 van 13u30 tot 18 uur.
We hopen u met hiermee van dienst te zijn en heten u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Guy Dalcq - algemeen directeur
algemeen.directeur@sint-barbara.be