Inschrijvingen humaniora

Wenst u onze school beter te leren kennen kunt u contact opnemen met de directie en een individuele afspraak maken.

Omdat de infosessie voor nieuwe leerlingen om duidelijke redenen niet kon doorgaan, bezorgen we u graag onderstaand filmpje. Via deze link kunt u ook onze infobruchere downloaden.

Via deze link kan je de presentatie op eigen tempo te bekijken.

 
Inschrijvingen schooljaar 2020-2021
Onze school voorziet informatiesessies op:
 • zaterdag 23 november 2019 om 10.30u 
 • zaterdag 8 februari 2020: Openschooldag (13.30u – 18u)
 • zaterdag 21 maart 2020 om 10.30u

U wenst uw zoon of dochter in te schrijven in het Sint-Barbaracollege?

 • Nieuwe leerling 1ste jaar SO

In samenspraak met het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs is voor alle Gentse secundaire scholen afgesproken om te werken met een digitaal aanmeldingssysteem CAR (Centraal AanmeldingsRegister).

Aanmeldingsperiode is verlengd

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.

Dit houdt wel in dat je als ouder pas op 15 mei 2020 in de late namiddag een mail zal krijgen met het resultaat van je aanmelding. Ook als je je kind nu reeds hebt aangemeld.

Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind daar vanaf 16 mei 2020 inschrijven. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent

 1. AANMELDING:
  De startdatum van de (digitale) aanmelding is maandag 23 maart 2020 vanaf 12u. De hele aanmeldingsperiode loopt tot en met woensdag 22 april vrijdag 8 mei 2020 om 12u. Binnen deze periode speelt het tijdstip van de aanmelding geen enkele rol. Het LOP Gent laat een vroegere aanmelding niet toe.
 2. TOEWIJZING:
  Na de aanmelding is er een verwerkingsperiode. Op maandag 4 vrijdag 15 mei 2020 wordt u (in de late namiddag) per mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de ordening door de computer. De ordeningscriteria zijn toeval, schoolvoorkeur en optimalisatie van 1ste keuze. De afstand tot de school speelt geen rol.
 3. INSCHRIJVING:
  U kan uw zoon/dochter vanaf woensdag 6 zaterdag 16 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020 effectief inschrijven op onze school. Ook hier speelt het tijdstip geen rol. De school voorziet onthaaldagen op woensdagnamiddag 6 mei van 13u tot 16u en op zaterdagvoormiddag 16 mei van 10u tot 13u.

 

 •  Broer of zus van leerling in humaniora / kind van personeelslid

Voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en voor kinderen van personeelsleden geldt een voorrangsregel. Zij moeten zich vanaf vorig schooljaar ook effectief digitaal aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode (23 maart – 22 april). Als voorrangsgroep genieten zij echter van een garantie op inschrijving in de school!

 •  Instromer 2de – 6de jaar

Bovenstaande inschrijvingsprocedure geldt enkel voor het 1ste jaar secundair onderwijs.
Instromers van tweede tot zesde middelbaar kunnen zich inschrijven op school vanaf maandag 20 april 2020 om 8u30.

 • Reguliere inschrijvingen 1ste jaar

Indien er na de inschrijvingsprocedure toch nog vrije plaatsen zouden zijn voor het 1ste jaar op onze school, kan u uw zoon/dochter regulier inschrijven vanaf woensdag 6 mei 2020.

 

We willen ook graag verwijzen naar website www.aanmeldensecundairescholen.gent