Inschrijvingen humaniora

Onze school voorziet twee informatiesessies:

Zaterdag 25 november 2017 om 10u
Zaterdag 13 januari 2018 om 14u
 
Zaterdag  3 februari 2018: Openschooldag (13u30 – 18u)
infosessiesinfosessies
Wie verhinderd is op deze dagen kan ook contact opnemen met de directie en een individuele afspraak maken.
 
Guy Dalcq  - algemeen directeur 
algemeen.directeur@sint-barbara.be
 
Diederik Costeur  - adjunct-directeur 
adjunct.costeur@sint-barbara.be
 
Johan De Ridder  - adjunct-directeur 
adjunct.deridder@sint-barbara.be
 
U wenst uw zoon of dochter in te schrijven in het Sint-Barbaracollege?
  • Nieuwe leerling 1ste jaar SO
In samenspraak met het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs is voor alle Gentse scholen afgesproken om te werken met een CAR  (Centraal AanmeldingsRegister). We zijn zelf nog in afwachting van meer gedetailleerde informatie vanwege het LOP (zal pas eind december beschikbaar zijn). We zullen u dan ook in een aparte brochure meer info en details bezorgen.  
  • AANMELDING: 
De startdatum van de (digitale) aanmelding is vrijdag 2 februari 2018 vanaf 12u. De hele aanmeldingsperiode loopt tot en met vrijdag 23 februari 2018 om 12u. Binnen deze periode speelt het tijdstip van de aanmelding geen enkele rol. Het LOP Gent laat een vroegere aanmelding niet toe. Op onze openschooldag van 3 februari 2018 (13u30-18u) kan u bijkomende hulp krijgen om u aan te melden.
  • TOEWIJZING:
Na deze aanmeldingsperiode wordt u per mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de ordening door de computer.  Het eerste ordeningscriterium is de schoolvoorkeur en daarna toeval.  De afstand tot de school speelt geen rol.  U krijgt dan een ticket.   
  • INSCHRIJVING:
Met dit ticket kan u zich vanaf zaterdag 3 maart tot en met vrijdag 23 maart 2018 effectief inschrijven op onze school. Ook hier speelt het tijdstip geen rol.
( Indien er nog vrije plaatsen zijn, starten de reguliere inschrijvingen op maandag 5 maart 2018. )
 
  • Broer of zus van leerling in humaniora / kind van personeelslid 
Voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en voor kinderen van personeelsleden geldt een voorrangsregel.  Zij kunnen zich effectief  inschrijven op school van 8 tot en met 26 januari 2018.
 
  • Instromer 2de – 6de jaar
Bovenstaande inschrijvingsprocedure geldt enkel voor het 1ste jaar secundair onderwijs.  Instromers van tweede tot zesde middelbaar kunnen zich inschrijven op school vanaf maandag 16 april 2018.