Inschrijvingen humaniora

InfodagenOnze school voorziet een informatiesessie op zaterdag 24 november 2018 om 10u . U bent ook ook uitgenodigd op zaterdag 16 februari 2019 op onze openschoodag. 

Wie verhinderd is op deze dagen kan ook contact opnemen met de directie en een individuele afspraak maken.

U wenst uw zoon of dochter in te schrijven in het Sint-Barbaracollege?

Nieuwe leerling 1ste jaar SO

In samenspraak met het Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs is voor alle Gentse scholen afgesproken om te werken met een CAR (Centraal AanmeldingsRegister). Dit werd nog recentelijk verplicht opgelegd door de Vlaamse Regering in steden met een capaciteitsprobleem.

  • AANMELDING:

De startdatum van de (digitale) aanmelding is maandag 1 april 2019 vanaf 12u (*). De hele aanmeldingsperiode loopt tot en met vrijdag 26 april 2019 om 12u (*). Binnen deze periode speelt het tijdstip van de aanmelding geen enkele rol. Het LOP Gent laat een vroegere aanmelding niet toe.
(*): enkel de data van de aanmeldingsperiode werden vastgelegd door de Vlaamse Regering (het begin- en einduur kan nog veranderen!).

  • TOEWIJZING:

Na de aanmelding is er een verwerkingsperiode. Op maandag 27 mei 2019 wordt u per mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de ordening door de computer. De ordeningscriteria zijn toeval, schoolvoorkeur en optimalisatie op tickets (1ste keuze). De afstand tot de school speelt geen rol. Samen met deze mail krijgt u een ticket (tenzij er omwille van een capaciteitstekort geen toewijzing is gebeurd).

  • INSCHRIJVING:

Met dit ticket kan u uw zoon/dochter vanaf woensdag 29 mei tot en met vrijdag 21 juni 2019 effectief inschrijven op onze school. Ook hier speelt het tijdstip geen rol.

Broer of zus van leerling in humaniora / kind van personeelslid

Voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en voor kinderen van personeelsleden geldt een voorrangsregel. Zij moeten zich vanaf dit schooljaar ook effectief digitaal aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode (1 april – 26 april!). Als voorrangsgroep genieten zij echter van een garantie op inschrijving in de school!

Instromer 2de – 6de jaar

Bovenstaande inschrijvingsprocedure geldt enkel voor het 1ste jaar secundair onderwijs. Instromers van tweede tot zesde middelbaar kunnen zich inschrijven op school vanaf maandag 23 april 2019.

Reguliere inschrijvingen 1ste jaar

Indien er na de inschrijvingsprocedure toch nog vrije plaatsen zouden zijn voor het 1ste jaar op onze school, kan u uw zoon/dochter regulier inschrijven vanaf 29 mei 2019.