Inschrijvingen basisschool

Basisschool

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje (09 235 72 60 ) om een afspraak te maken volstaat.

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom. 
 • Op zaterdag is de school gesloten.
 • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (jongste kleuters) (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op maandag 26 en dinsdag 27 augustus 2019 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent) is open op woensdag 28 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De kleuterschool (oudste kleuters) en de lagere school (Savaanstraat 118, 9000 Gent) zijn gedurende de zomermaanden - open tot en met woensdag 3 juli 2019, en vanaf vrijdag 16 augustus 2019. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleutertjes kunnen hier (administratief) ingeschreven worden. Voor een bezoekje aan de kleuterschool (voor de oudste kleuters) meldt u zich aan op de lagere school.

inschrijvingenBasisschool

Ouders die zich in maart aanmelden, dienen in de bevestigingsperiode (zie blauwe zone) hun aanmelding effectief om te zetten in een inschrijving.

Hoe kunnen ouders zich aanmelden?

Na de aanmeldingsperiode hebben aangemelde ouders tot en met 17 mei 2019 (tot 12u00 's middags) de tijd om de inschrijving op school te bevestigen. Zonder die bevestiging is het aangemelde kind niet ingeschreven!

 • Via particuliere of openbare internettoegang: Hier kan je je aanmelden.
 • Via de school.
 • Via een organisatie (vb. Kompas, ...)

 

Instapdata 2019-2020 voor kleuters geboren in 2017 :

 • eerste schooldag na de zomervakantie: 2 september 2019 (kleuters geboren tot en met 2 maart 2017)
 • eerste schooldag na de herfstvakantie: 4 november 2019 (kleuters geboren tot en met 4 mei 2017)
 • eerste schooldag na de kerstvakantie: 6 januari 2020 (kleuters geboren tot en met 6 juli 2017)
 • eerste schooldag van februari: 3 februari 2020 (kleuters geboren tot en met 3 augustus 2017)
 • eerste schooldag na de krokusvakantie: 2 maart 2020 (kleuters geboren tot en met 2 september 2017)
 • eerste schooldag na de paasvakantie: 20 april 2020 (kleuters geboren tot en met 20 oktober 2017)
 • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 25 mei 2020 (kleuters geboren tot en met 25 november 2017)