Inschrijvingen basisschool

Basisschool

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje (09 235 72 60 ) om een afspraak te maken volstaat.

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom.
 • Op zaterdag is de school gesloten.
  Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op maandag 27 en dinsdag 28 augustus 2018 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.
 • De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent ) is open op maandag 27 augustus 2018 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De lagere school (Savaanstraat 118,9000 Gent) is - gedurende de zomermaanden - open tot en met woensdag 4 juli 2018, en vanaf donderdag 16 augustus 2018. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleuters kunnen hier (administratief) ingeschreven worden.

inschrijvingenBasisschool

Ouders die zich in februari aanmelden, dienen in de bevestigingsperiode (zie blauwe zone) hun aanmelding effectief om te zetten in een inschrijving.

Hoe kunnen ouders zich aanmelden?

 • Via particuliere of openbare internettoegang: Hier kan je je aanmelden.
 • Via de school.
 • Via een organisatie (vb. Kompas, ...)
 • Na de aanmeldingsperiode hebben aangemelde ouders tot en met 23 maart 2018 (tot 12u00 's middags) de tijd om de inschrijving op school te bevestigen. Zonder die bevestiging is het aangemelde kind niet ingeschreven!


Instapdata 2018-2019 voor kleuters geboren in 2016 :

 • eerste schooldag na de zomervakantie: 3 september 2018 (kleuters geboren tot en met 3 maart 2016)
 • eerste schooldag na de herfstvakantie: 5 november 2018 (kleuters geboren tot en met 5 mei 2016)
 • eerste schooldag na de kerstvakantie: 7 januari 2019 (kleuters geboren tot en met 7 juli 2016)
 • eerste schooldag van februari: 1 februari 2019 (kleuters geboren tot en met 1 augustus 2016)
 • eerste schooldag na de krokusvakantie: 11 maart 2019 (kleuters geboren tot en met 23 augustus 2016)
 • eerste schooldag na de paasvakantie: 23 april 2019 (kleuters geboren tot en met 23 oktober 2016)
 • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 3 juni 2019 (kleuters geboren tot en met 3 december 2016)