Infoavond studiekeuze derde jaar

Bericht aan de ouders die een zoon/dochter hebben in het huidige tweede jaar

Beste Ouders,

Het einde van het schooljaar nadert snel. Binnenkort zal uw zoon/dochter samen met u een studierichting dienen te kiezen uit het aanbod van de tweede graad.

Op onze school gaat het om de volgende negen richtingen :

  • 3 EC4
  • 3 EC5
  • 3 Grieks
  • 3 Grieks-Latijn4
  • 3 Grieks-Latijn5
  • 3 Latijn4
  • 3 Latijn5
  • 3 Wetenschappen
  • 3 Wetenschappen-Steam

Om u meer wegwijs te maken in deze studierichtingen organiseren we een infoavond op dinsdag 5 juni te 19u00 waarop we u van harte uitnodigen. De infoavond zal doorgaan in de collegekerk. Het is niet nodig om zich vooraf aan te melden.

Na een inleiding vanwege de directie zullen ook een aantal leerkrachten uit de respectievelijke richtingen wat meer uitleg en duiding geven. Aansluitend is er ruim de tijd om eventuele vragen te beantwoorden. Het staat u uiteraard altijd vrij om ook met de klastitularis contact op te nemen voor een meer individueel advies.

Intussen wensen we aan uw zoon/dochter een vruchtbare examenperiode toe.

Met vriendelijke groet
De directie