Impakt van de algemene staking op 30 januari

U weet ongetwijfeld dat de vakbonden hebben opgeroepen tot een algemene staking op maandag 30 januari 2012. De vraag die u wellicht heeft, is of er op die dag les zal worden gegeven, rekening houdend met het feit dat het openbaar vervoer zal plat liggen en dat mogelijk ook het verkeer zal worden bemoeilijkt.

Het is uiteraard niet eenvoudig om te voorspellen wat de impact van de staking zal zijn voor leerlingen én voor leerkrachten/opvoeders. Zoals het er echter nu naar uitziet, zullen de lessen in de humaniora normaal plaatsvinden. We verwachten uw zoon/dochter dus op het college.

Indien uw zoon of dochter niet op school geraakt als gevolg van de staking, dan wordt dit door de overheid beschouwd als overmacht, en is uw kind gewettigd afwezig. Gelieve in dat geval wel schriftelijk te bevestigen per mail of per brief (op 30 januari, of ten laatste op 31 januari).

Aan onze internen bieden we de mogelijkheid dat ze op zondagavond 29 januari al op het internaat terecht kunnen (aankomst enkel tussen 21u30 en 22u00). Ouders van internen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, vragen we om dit vandaag of morgen (zaterdag) per mail te melden bij de heer Costeur, internaatsdirecteur: internaat.directeur@sbarbara.be