Ignatiaanse pedagogiek in beeld (8 video's)

Algemeen directeur, Guy Dalcq, aan het woord op het platform van de Igantiaanse spiritualiteit. In onderstaande interviews gaat de heer Dalcq,vanuit zijn eigen ervaringen als leerkracht, dieper in op acht verschillende facetten van het opvoedingsproject en hoe deze aan bod komen in onze school:

  • leren ontdekken
  • kiezen voor diepgang
  • zelf leren denken
  • vertrouwen geven
  • jezelf mogen zijn
  • geloven in groei
  • structuur maakt vrij
  • dienende verantwoordelijkheid

De moeite om even te bekijken.