ICT :Veiligheid en netiquette (presentatie door Filip Bourgeois)

In het kader van het ICT-project was er op vrijdag 14 oktober 2011 voor alle eerstejaars een presentatie met als onderwerp "Veiligheid en netiquette".

Filip Bourgeois zorgde voor een boeiende uiteenzetting waarbij heel wat nuttige en praktijkgerichte onderwerpen aan bod kwamen (o.a.: cyberpesten, sociale netwerksites, zoekrobotten, sms'en,...).

Enkele reacties van onze eerstejaars:

"Heel interessant. Heel wat dingen geleerd over de veiligheid van facebook"

"Ik kreeg een beetje schrik toen ik de uitleg hoorde over sociale netwerken. Het is duidelijk gevaarlijk!"

"Nuttig én leerrijk!"