Gratis inenting tegen HPV ter preventie van baarmoederhalskanker

Geachte ouders,

Om uw dochter te beschermen tegen baarmoederhalskanker biedt de Vlaamse overheid vaccins aan voor meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs of geboren in 1998. De volledige vaccinatie bestaat uit drie inentingen verspreid over één schooljaar.

Wat is HPV?
HPV, of humaan papillomavirus, is een vaak voorkomend virus. De kans dat uw dochter er ooit mee besmet wordt is groot. Er zijn verschillende types van dit virus die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Tegen de twee meest voorkomende types kan uw dochter gevaccineerd worden.

De kans dat ze later baarmoederhalskanker krijgt vermindert hierdoor sterk, maar blijft bestaan. Het is daarom belangrijk om na de leeftijd van 25 jaar regelmatig een uitstrijkje te laten nemen.

Is het vaccin veilig?
Het vaccin wordt ingespoten in de spier van de bovenarm. Het is een veilig vaccin.
De meeste meisjes krijgen wat last van roodheid en zwelling op de plaats van de inspuiting en spierpijn in de bovenarm. Sommige meisjes krijgen tijdelijk last van koorts, buikpijn, misselijkheid, moeheid of hoofdpijn. De meeste klachten zijn mild en gaan vanzelf weer over.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, is het nodig de huisarts te raadplegen.

U kan uw kind laten inenten door de CLB-arts of door een arts naar keuze (hier moet u wei voor de raadpleging betalen).

Uw dochter kreeg een toestemmingsbrief mee. We ontvangen de brief graag zo nel mogelijk terug, ondertekend en met uw keuze ingevuld.
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds met ons contact opnemen of gaan kijken naar www.zorg-en-gezondheid.be/HPV.