Gezondheidsbeleid

1.

 • aandacht voor gezonde voeding en RAD-preventie
 • aandacht voor gezonde voeding in samenwerking met Sodexho
 • gratis water in de leerlingenrefter en in de examenlokalen bij warm weer
 • bewustmaking van de leerlingen om zorgzaam en verantwoord om te gaan met voedsel (principe 'je eet wat je neemt') (vanuit ethische overwegingen)
 • controle van de leerlingen die 's middags niet eten en opvolgingsgesprek
 • actieve voedingsdriehoek op verscheidene plaatsen in de school
 • Roken-, alcohol- en drugpreventie in een spiraalcurriculum en opgenomen in het schoolreglement
 • doorverwijzing naar en samenwerking met interdisciplinair team van het CLB in geval van overgewicht
 • aandacht voor gezonde voeding en wereldkeuken in samenwerking met Sodexho (o.a. broodjesenquête, menucommissie): promotie van vetarme en vezelrijke voeding
 • maatregelen tegen alcoholmisbruik

2.

 • aandacht voor hygiëne, milieu en gezond binnenmilieu
 • afvalpreventie: afval sorteren in de klas, in de refter en op de speelplaats; afval voorkomen: stimuleren van gebruik van brooddozen (met opbergkast voor de 1ste graad op de speelplaats)
 • aandacht voor zuinig omgaan met water, o.a. project (4de jaars) 'Water voor later'
 • vermindering waterdebiet toiletten
 • promotie van Fair Trade-producten in het kader van Mondiale Vorming
 • alleen eten en drinken in de daarvoor bestemde lokalen
 • dagelijkse veegbeurt van de speelplaats en leegmaken van vuilnisbakken
 • reiniging van de toiletten tweemaal per dag
 • dagelijks vegen van gangen en traphallen
 • preventie van infectiezieken door vaccinaties in samenwerking met CLB, o.a. promotie vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
 • ondersteuning door het medisch team van het CLB (info en brief) in geval van luizenplaag
 • voldoende ventilatie en verluchting van de klaslokalen
 • aandacht voor temperatuurregulatie, zonwering en verlichting
 • elke week grondig poetsen van elk lokaal met niet-schadelijke (geattesteerde) schoonmaakmiddelen
 • verantwoordelijke leerlingen houden mee de klas schoon

3. 

 • aandacht voor voldoende beweging
 • sportaanbod in de middagpauze, organisatie van schoolveldloop en klastornooien
 • repetitie orkest (fijne motoriek)
 • mogelijkheid om op de speelplaats voetbal en basketbal te spelen tijdens de lange pauzes
 • SNS-pas (Sport Na School-pas): voor een kleine prijs onbeperkt sporten na de schooluren (in samenwerking met SVS)

4. 

 • aandacht voor algemeen welbevinden
 • pedagogische studiedagen in functie van zorg voor lln (ADHD, rouw en verlies)
 • algemene richtlijnen voor leerkrachten bij confrontatie met een probleemsituatie (in samenwerking met CLB)
 • zorgfolder (in samenwerking met CLB)
 • de verfraaiing van de lokalen en gangen
 • aandacht voor het sociaal en psychisch welbevinden van de leerlingen: leerlingenbegeleiding o.a. in het kader van preventie van depressie en suïcide