Gebedsdienst voor onze overledenen

Geachte Heer, Mevrouw,

Op zaterdag 22 oktober is er om 18u een gebedsviering in de collegekerk waarin we onze overleden personeelsleden, leerlingen en oud-leerlingen en familieleden gedenken. 
U bent van harte welkom in deze gebedsdienst.
Mogen wij u om praktische redenen vragen ons per mail (directie.secretariaat@sbarbara.be), telefonisch of per fax te bevestigen als u aanwezig kunt zijn? 

Met vriendelijke groet,
De directie en de werkgroep pastoraal

N.B. Na de dienst wordt door de oud-leerlingenbond een kleine receptie aangeboden om de aanwezigen de gelegenheid te bieden bij een glas en een hapje nog wat na te praten.