Fossielen aan de Opaalkust

CalaisWie een idee wil krijgen van de manier waarop de aardkorst zich doorheen de geschiedenis heeft ontwikkeld, die is gebaat bij een bezoek aan de Aire des Deux Caps in Noord-Frankrijk. Daarom reisden onze zesdejaars op maandag 24 april daarheen onder begeleiding van de leerkrachten aardrijkskunde.

Tijdens de eerste wandeling aan de voet van de krijtrotsen van Cap Blanc Nez konden talrijke ammonieten aangetroffen worden: dat zijn fossielen van schelpachtige zeedieren die in het Mesozoïcum leefden. De reden waarom onze leerlingen anno 2018 zo verrassend vlot toegang hebben tot dat verre verleden heeft met de alpiene plooiing te maken: de vorming van de Alpen had een geweldige impact op geheel Europa zodat zelfs in Noord-Frankrijk hele stukken aarde werden opgetild en het geologische verleden zichtbaar werd.

Nauwelijks enkele kilometer verder zuidwaarts ligt Cap Gris Nez waar een totaal andere bodemstructuur de oppervlakte vorm geeft: een mengeling van zand, leem en klei. Het opvallendste landschapsverschijnsel daar zijn de crans: valleien die abrupt stoppen en overgaan in een steile afgrond. Met de nodige voorzichtigheid bewoog zich de groep door die crans en over de kliffen terwijl ze probeerde zeehondjes te spotten.

Dat de hele dag niet alleen intellectuele uitdagingen bood, maar ook fysieke sporen naliet, was te merken aan de knalrode gezichten waarvoor de strakke zuidwestenwind en de voorjaarszon verantwoordelijk waren. Als dat de prijs is voor een tijdreis van meer dan 60 miljoen jaar, dan betalen wij die graag.