De veiligste school in het hart van Gent

Onze school in een verkeersvrije straat

Met een aantal veranderingen in de verkeerssituatie wil het stadsbestuur een gezellig en veilig centrum creëren. Een speerpunt daarbij is het uitbreiden van de autovrije zone. De helft van de Savaanstraat komt in zo'n zone, omdat vele straten tussen het centrum en de Heuvelpoort autovrij worden. Alleen voertuigen met een vergunning worden toegelaten.

Ons deel van de Savaanstraat zal niet meer toegankelijk zijn met de auto. U zal dus niet meer tot aan de poorten van de humaniora, de lagere school en de kleuterschool kunnen rijden. Uitzonderlijk kan de school een tijdelijke dagparkeervergunning aanvragen bij het stadsbestuur, bijvoorbeeld voor de installatie van het internaat, een boekenverkoop, de eerste communie... Info volgt later...